best deal

Friday, 21 April 2017

IKKONFERMAT: DIBATTITU BEJN JOSEPH MUSCAT U SIMON BUSUTTIL ILLEJLA F'XARABANK


Illejla f’Xarabank se jiltaqgħu għal dibattitu LIVE il-Prim Ministru ta’ Malta Dr Joseph Muscat u l-Kap tal-Oppożizzjoni, Dr Simon Busuttil.

Dan wara li ftit tal-ħin ilu, f’konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru sostna li dak li qed jingħad fuqu u fuq martu huwa gidba u sfida lill-Kap tal-Oppożizzjoni biex illejla jiltaqgħu  għal dibattitu f’Xarabank.


Ftit tal-ħin wara, il-Kap tal-Oppożizzjoni aċċetta din l-istedina u għaldaqstant, illejla f’Xarabank, Joseph Muscat u Simon Busuttil se jkunu LIVE fil-programm.

3 comments:

  1. Tonight I will exhaust my profiling skills....yesssss

    ReplyDelete
  2. Nispera li johrog naqra buon sens minn dan id-dibattitu u l-affarijiet ikunu cari biex il-poplu jkun jista jifhem. Jiena ghandi nifhem li wara din l-allegazzjoni gravi li harget, ghandu jkun hemm xi tip ta provi li jinfurzaw din l-akkuza. Inkella nasal biex nghid li vera go gungla qed nghixu ... kulhadd jghid li jrid u dan l-agir zgur ma nistennihx minn suppost nies responsabbli li jmexxu l-pajjiz. S'issa kif nara jien ghada qlajja, la jigu l-provi, imbaghad wiehed jaghmel il-konkluzjonijiet tieghu.

    ReplyDelete