best deal

Wednesday, 21 June 2017

BIL-FILMAT: Illum Frans il-Budaj jagħlaq 11-il sena mejjet


L-għannej Żejtuni Frans Baldacchino, magħruf aħjar bħala l-Budaj, illum jagħlaq 11-il sena mejjet.

F'din il-ġurnata aħna tkellimna mal-kantanta Priscilla Psaila, li flimkien mal-Budaj kienet rebħet il-Festival tal-Għanja tal-Poplu bil-kanzunetta Tisimgħu Tissaħħar

"M'għandux għalfejn jiġi dan il-jum biex niftakar fih. Il-Budaj imlieli ħajti u niftakar fih kuljum, imma llum xi ħaġa speċjali," qaltilna l-kantanta.Priscilla tirrakkontalna kif iltqagħet mal-Budaj. "Sirt naf lill-Budaj permezz ta' missieri meta kien għad kelli 16-il sena. Dak iż-żmien missieri kien ħareġ bl-idea li nħallat il-mużika moderna flimkien mal-għana u kien kellem lill-Budaj biex jiktibli xi ħaġa." 

Tispjegalna kif il-Budaj laqa' l-idea u kien kiteb żewġ kanzunetti u kienet għażlet waħda minnhom u hi għamlet il-mużika tagħha. Minn hemm bdiet it-triq li wasslithom għar-rebħa tal-Għanja tal-Poplu. "Konna ltqajna biex inkantawha flimkien, irrekordjajnieha, u spiċċajna rbaħna il-festival," qaltilna Priscilla. 


"Lill-Budaj niftakru bħala bniedem ferrieħi u bravu ħafna. Ma kienx biss għannej, kien poeta," tgħid Priscilla.

Priscilla għadha tiftakar il-ġurnata meta miet il-Budaj. "Sirt naf li ħalliena l-Budaj għax ċempilli missieri li kien ħdejh l-isptar. Dak il-ħin ħassejt dwejjaq kbar għaliex mhux aħna biss kellna tama li jfiq, imma anke hu. Fil-fatt dik il-ġimgħa kien wasal kunċert ta' Joseph Calleja u lil missieri kien qallu li dalwaqt se jqum minn hemmhekk ħalli jmur il-kunċert imma sfortunatament ma kienx laħqu."

No comments:

Post a Comment