best deal

Wednesday, 7 June 2017

Lil min se naraw fil-Parlament?Ilbieraħ intemm il-proċess tal-għadd tal-voti li permezz tiegħu ġew eletti 65 kandidati.Dawn huma l-kandidati eletti ta' kull distrett:

L-Ewwel Distrett:

Għall-Partit Laburista:

Josè Herrera

Aaron Farrugia
Deo Debattista

Għall-Partit Nazzjonalista:

Mario De Marco
Claudio Grech

It-Tieni Distrett:

Għall-Partit Laburista:

Joseph Muscat
Helena Dalli
Joe Mizzi
Chris Agius

Għall-Partit Nazzjonalista:

Stephen Spiteri

It-Tielet Distrett:


Għall-Partit Laburista:


Chris Fearne
Carmelo Abela
Helena Dalli
Silvio Grixti

Għall-Partit Nazzjonalista:


Mario Galea


Ir-Raba' Distrett:

Għall-Partit Laburista


Chris Fearne
Konrad Mizzi
Silvio Parnis
Byron Camilleri

Għall-Partit Nazzjonalista:

Jason Azzopardi

Il-Ħames Distrett:

Għall-Partit Laburista:

Joseph Muscat
Owen Bonnici
Julia Portelli Farrugia

Għall-Partit Nazzjonalista:

Anthony Bezzina
Herman Schiavone

Is-Sitt Distrett:

Għall-Partit Laburista:

Robert Abela
Silvio Schembri
Roderick Galdes

Għall-Partit Nazzjonalista:


Ryan Callus
Clyde Puli

Is-Seba' Distrett:


Għall-Partit Laburista:


Ian Borg
Edward Scicluna
Silvio Schembri

Għall-Partit Nazzjonalista:


Beppe Fenech Adami
Jean Pierre Debono

It-Tmien Distrett:

Għall-Partit Laburista:


Edward Scicluna
Chris Cardona

Għall-Partit Nazzjonalista:


Beppe Fenech Adami
Therese Commodini Cachia
David Agius

Id-Disa' Distrett:


Għall-Partit Laburista:

Clifton Grima
Michael Falzon

Għall-Partit Nazzjonalista:


Kristy Debono
Robert Arrigo
Marthese Portelli

L-Għaxar Distrett:


Għall-Partit Laburista:


Evarist Bartolo
Michael Falzon

Għall-Partit Nazzjonalista:

Robert Arrigo
Karl Gouder
Marlene Farrugia

Il-Ħdax-il Distrett:

Għall-Partit Laburista:

Anthony Agius Decelis
Alex Muscat

Għall-Partit Nazzjonalista:

Simon Busuttil
David Agius
Edwin Vassallo

It-Tnax-il Distrett:

Għall-Partit Laburista:

Michael Farrugia
Evarist Bartolo

Għall-Partit Nazzjonalista:

Simon Busuttil
Claudette Buttigieg
Robert Cutajar


It-Tlettax-il Distrett

Għall-Partit Laburista:

Anton Refalo
Justyne Caruana
Clint Camilleri

Għall-Partit Nazzjonalista:

Chris Said
Marthese Portelli

Ritratt tal-faċċata: Parlament ta' MaltaNo comments:

Post a Comment