best deal

Tuesday, 29 August 2017

Il-Facebook isalva lil dawn l-anzjani mill-mewt. Peppi jirrakonta kif kien inqabad f'uragan simili.Minhabba l-Urugan li ghaddej f’Texas, f’din id-Dar ta’ l-Anzjani  “La vita Bella” beda dieħel ħafna ilma u beda jkaxkar lil anzjani, l-istaff  u l-għamara  b’kollox. L-ilma beda dieħel mil-bibien u f’temp ta ħmistax il-minuta l-ilma tela’ m’għola metru.. Ħafna mil-affarijiet bdew jiflowtjaw fl-ilma filwaqt li uħud mil-anzjani ppruvaw jgħinu lil xulxin kif setgħu. Uħud kienu fis-sodda morda ‘ma jistgħux jiċċaqalqu”

Mill-ewwel l -istaff ċemplu 911 iżda tan 911 qalulhom li minħabba dan l-Urugan, ma setgħux jaslu fid-Dar ta’ l-Anzjani.

Kien hawnhekk li anzjana minnhom ħadet ritratt bil-mobile tagħha u ta' l-oħrajn fl-ilma (li baqa dejjem tiela)  u bagħtitu lit-tifla tagħha. It-tifla ta’ din l-anzjana ,  kif irċevietu,  tefgħat ir-ritratt fuq facebook u talbet għall-għajnuna. F’daqqa waħda bdiet ġejja l-għajnuna minn kullimkien , min nies fil viċin li setgħu jaslu hemm. U l-anzjani u l-istaff ġew salvati.


Il-Maltempata tropikali bl-isem ta’ Harvey qed tolqot l-Istati Uniti. Hija maltempata kbira li aħna hawn Malta ma nistgħux nimmaġinawha.
 Jghidilna Peppi Azzopardi li snin ilu kien inqabad f’Urugan imsejjah Francis. 

“Niftakar konna l-Amerika u ġejna biex niġu lura u beda ġej maltemp inkredibbli. Tal-lukanda laqqgħuna u qalulna li ħadd ma seta jiċċaqlaq minn hemm ġew. Aħna kellna nibqgħu hemm ġimgħa extra. Niftakar jien, għax ma kontx naf, kont abbużajt ftit u ħrigt. Kont se mmut. Ir-riħ itajrek u jsabtek. Kelli inżomm mal-ħitan  waqt li quddiemi ir-riħ beda jaqla il-bankijiet mill-art. Pulizija li kienu faċċata bdew jgħajtu biex nidhol il-ġewwa u li kieku setgħu jiġu ħdejja kienu jarrestawni. Għax l-ordni kienet li ħadd ma joħrog jekk ma jkunx evakwat ħabba li fejn ikun qed joqgħod ikun ta periklu”Bħalissa hemm urugan li mid dehra huwa iktar b’saħħtu minn dak li kien fih Peppi mal-familja tiegħu. Is-servizzi ta 'emerġenza ta' Houston irċevew kważi 6,000 talba  għal salvataġġ. Il-gwardja tal-kosta qalet li kienet salvat 1,200 ruħ, li minnhom 200 kienu mill-ajru.
Waqt dan l-istess uragan reporter li kienet qed tirraporta d-diżastru live min ġot toroq, 
spiċċat issalva raġel maqbud ġo truck.  
L-uffiċjali jgħidu li  din hija l-akbar maltempata fl-istorja tal-istat ta 'Texas. Rekord 75cm ta 'xita waqa 
fuq il-belt ta 'Houston, li dawwar toroq fi xmajjar.

Dan l-uragan qed jiġi mqabbel mal-uragan Katrina li seħħ 2005 u skont  id-direttut ta’ l-emerġenza kif tispicca il-maltempata iridu is-snin biex il-pajjiż jirnexxielu jirkupra min dan d-diżastru.


Peppi jirrakonta li minhabba l-urugan , f’dik il-Ġimgha żejda li għamlu magħluqin fil-kamra , kellu jħassar diversi appuntamenti. “ Wiehed mill-appuntamenti b’kumbinazzjoni kien mal-Ministru Francis Zammit Dimech. Niftakar l-Indpendent kienet għamlet  titolu “Francis keeps Peppi away from Francis. 


No comments:

Post a Comment