best deal

Sunday, 27 August 2017

Jekk joffrulek paga tajba, taċċetta li taħdem f’post fejn tipprova il-logħob u l-għodda sesswali li joħorġu qabel ma tal-ħanut joħroġom għall bejgħ?


Fir-Renju Unit, ħanut għall-adulti professjonali, qed jirreklama li għandu bżonn mara sabiex tipprova vibrators, lingerie u dak kollu li jqajjem eċitament sesswali.
Dan l-impjieg huwa full-time fejn il-kandidat irid jaħdem jumejn mid-dar u tlett ijiem fl-uffiċċju. Is-salarju huwa ta’ €30,429.84 fis-sena. Dan ifisser madwar €2,535.82 fix-xahar!

Jekk għadek m’intix kuntent bil-paga, min se jintgħażel se jkun intitolat għal żmien ta' mistrieħ fil ‘birthday’, kura tas-saħħa privata, sħubija f’Gym, u iktar.

Ovvjament dawn ma tippruvahomx fil-pubbliku. U ma tarax!! Dawn tippruvahom fil-privat, imbagħad tagħti rapport dwar kif sibtom.

Issa kun onest miegħek innifsek. Taċċetta? Le? Jew għadek qed taħsibha?

Kos, f’Malta dan l-avviż kien ikun illegali? Le mhux għax ix-xogħol huwa marbut mas-sess, imma għax ma tistax tgħamel avviż għal xogħol u titlob għal mara jew għal raġel.

Ukoll, f’Mejju li għadda waqt studju li sar, ġie issuġġerit li l-istaff fuq il-postijiet tax-xogħol għandom jitħallew jimmasturbaw matul il-ħinijiet ta' l-uffiċċju. Dan iżid l-attenzjoni ta' l-impjegati, inqas agressjoni u jtejjeb il-produttività. X’taħseb?


2 comments:

  1. X nahseb? Fejn irrid nitfa l applikazzjoni? Haha

    Kieku hawn Malta; kif jkunu jafu n-nies li se jiftah hanut hekk, tispicca fuq in-news. It-tieni, jipruvaw jalqu l' hanut qabel jiftah. It-tielet, in-nies jibdew jmorru ghal kurzita waqt li ohrajn jharsu u jisendikaw. Ir-raba' min immur jahbi li mar. Il-hames, kif johrog avizz li jridu n-nies, jinqala paniku shieh ghax "dawn m'humiex affarijiet" jew ghax "Alla halaq il bnedmin ghal xulxin" jew ghax "masturbazzjoni dnub" jew "ha jihdu post l-irgiel", "ma jserhekx bizejjed ir-ragel?"/"meta mhux kuntenta l-mara?"/"mela ma tlehaqx mahha?" u hafna iktar ghax irridu nkunu nafu kollox u fuq kulhadd biex ikolna fuq xix nghidu id darba li jmiss. Semejt kollox?

    ReplyDelete
  2. Int qed tinsa li hawn minn majhobbx ragel... u hawn Malta ghawn hwienet hekk, bicciet minnhom they are discreet ohrajn fil-pubbliku ghal business tal-hansparty etc...

    ReplyDelete