best deal

Saturday, 5 August 2017

Waqt il-funeral iqum mill-mewt

Matteo ta' 8 snin, qam mill-mewt waqt il-funeral tiegħu.

It-Tlieta li għadda, f'kappella viċin Palermo, kien qed jiġi ċċelebrat il-funeral ta' Matteo. Tifel li tilef ħajtu wara li marad serjament. Skont Sky24ore, kien għall-ħabta tal-għaxra ta' filgħodu, waqt li kien qed jipprietka s-saċerdot, meta beda jinstema' ħoss ta' xi ħadd jibki. Mal-ħin dan il-biki beda jiżdied. Ommu resqet viċin it-tebut, fetħet l-għatu u sabet li binha kien għadu ħaj. Dak il-ħin Lucia bkiet bil-ferħ għaliex it-talb li talbet bħala devota ta' Santa Rosalia kien instema'.
Ma' Sky24ore, il-Professur Montecassini stqarr: "Iċ-ċkejken kien klinikament mejjet. Ma nafx x'se naqbad ngħid. Forsi bħalissa qed inħarsu lejn dak li jista' jissejjaħ miraklu." 
Aħna tkellimna fuq dan il-fenomenu mal-Kirugu Mr Alex Manchè li jispjegalna dwar il-lazarus syndrome. "Il-lazarus syndrome tirreferi għal bniedem li jqum mill-mewt, xi ħin wara li jiġi ddikjarat mejjet. Din tiġri l-aktar wara li jkun sar is-CPR (Cardiopulmonary resuscitation) fuq il-persuna."
Ritratt: Mr Alex Manchè (Times of Malta)
Jgħidilna li l-iktar spjegazzjoni plawsibbli hija li l-bniedem ma jkunx miet iżda s-sinjali vitali li jindikaw li l-ġisem ta' persuna għadu jiffunzjona tant jkunu neqsin mill-intensità, li l-persuna tkun qed tidher li hija mejta. "Persuna li tkun intilfet minn sensiha, ma tibqax tieħu nifs u magna tal-qalb li ma tibqax turi li l-qalb qiegħda tħabbat, huma xenarji li jagħmlu persuna klinikament mejta."
Mr Manchè jispjegalna kif iseħħ dan il-fenomenu: "Spjegazzjoni waħda hija li l-qalb tista' tibda tħabbat meta timtela b'mod passiv bid-demm wara li jkun sar is-CPR. Jista' jkun wkoll li l-iżbilanċi ta' elettroliti fid-demm jittranġaw u dan jippermetti biex jerġa' jkun hemm attività elettrika fil-qalb biex din terġa' tibda taħdem.
Imma kemm hija komuni? Mr Machè jistqarr li hija rari: "Il-fenomenu huwa rari ħafna. Fil-fatt mill-1982, ġew irrapportati inqas minn 50 każ minn madwar id-dinja."
Dan il-fenomenu qatt seħħ hawn Malta? Mr Machè jweġibna: "Ma nafx każ bħal dan irreġistrat f'Malta."

10 comments:

 1. You left out a very important detail which is the time frame when this occurs https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2121643/

  ReplyDelete
 2. And please check your sources. SKY24 is surely not a reliable source ...

  ReplyDelete
 3. Naqbel mijak Johanna SKY24 is surely not a reliable source basta naqbdu u infajru l aqwa ;i nimlew program

  ReplyDelete
 4. Din mhux pagna b'artikli fake u hekk? naqbel ma' ta' qabel iccekkjaw is-sorsi

  ReplyDelete
 5. nahseb li malta min immut jindifen ferament malajn barra min malta idumu aktar min gima bix jindifnu qala malta le?

  ReplyDelete
 6. Nemmen biss dement li l-katavru ma jippakkjawlux halqu b'pakkett tajjar u nofs pakket iehor f'imniehru. F'Malta jekk ma tkunx mitt joqtluk waqt il-kefen.

  ReplyDelete
 7. That is very helpful for increasing my knowledge in this field. cremation services melbourne

  ReplyDelete
 8. This post is good enough to make somebody understand this amazing thing, and I’m sure everyone will appreciate this interesting things. cremation services melbourne

  ReplyDelete
 9. You have done a great job. I will definitely dig it and personally recommend to my friends. I am confident they will be benefited from this site. home

  ReplyDelete
 10. This is a great inspiring article.I am pretty much pleased with your good work.You put really very helpful information. Keep it up. Keep blogging Cremation Services Miami

  ReplyDelete