best deal

Wednesday, 20 September 2017

Kieku int ġratlek dil-ħaġa kont tiddejjaq?Qiegħed f'restaurant, u l-mara fuq il-mejda ta' ħdejk, f'daqqa waħda, toħroġ sidirha u tibda tredda t-tarbija.
Kieku int tiddejjaq? Ikkumenta hawn taħt.

17 comments:

 1. Ghaliex persuna ghandu jidejjaq min xihaga naturali xtaghmel allura tmur go xi kamra tal banju kollu intejjen jew ma titimawx u halina .mela nista johorgu bsidirhom jewbsormom barra ma nidejqux imma marra titma li ulieda ija disgustanti u halina min ma jogbux ma harisx

  ReplyDelete
  Replies
  1. kumment bis-sens, naqbel mieghek. din mhux show ta sidirha meta mara taghmel hekk imma biex tisqi naturali it-tarbija. prosit

   Delete
 2. TISTA TKUN AKTAR PRUDENTI UTPOGGI QLEJBA XUGAMAN ZGHIJR.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Nipreferi nara mara tisqi lil ulieda , li ma fija xjn hazin ... Milli nara mara jew grupp ta tfajliet nofsom arwenin biex jiprovokaw il xi proxmu ...

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
  3. Prudenza? Ma naqbilx ta. Hadd m ghandu jkun imwaqqaf ghax juri parti jew partijiet min gismu ghal kwalunkwe raguni, specjalment jekk , bhal f dal kaz mhux qed issir l ebda 'hsara'. Ma nistax nifhem alfejn organu jew parti min gisem ghandu jkun iccensurat. Kulhad ghandu tijew le ?

   Delete
  4. U jekk kemm il darba id dejjaqni din ix xena , kemm indawwar wicci , relax ;)

   Delete
 3. Ghala? Xi tip ta prudenza irrid jkollok biex tati lit-tarbija X tiekol?
  Fehmna aktar.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Fors tista tamel xi tipp ta bicca fuq sidira !!! Mux on show

   Delete
 4. Ma nara xejn hazin billi taghmel hekk , iktar missu jisthi min jitkaza

  ReplyDelete
 5. Jen li jien favur li treda tarbija u anke fil-pubbliku, nemmen li tista' tilbes ilbies dicenti u m'hemmx ghalfejn taghti veduta ta' sidrek.

  ReplyDelete
 6. Local and international incl eu regulations stipulate that every mother has a right to breastfeed in public. Previous comments stating that the mother should cover the breast are totally ridiculous & probably never breastfed for long. Anyone who s enjoyed breastfeeding especially long term (the WHO AAP BNF & other major health organizations recommend exclusive breastfeeding till 6 months & up to 2 years or beyond ideally) knows that the absolute majority of babies will simply remove anything placed on breast eg a cloth or even your top. Babies would want to touch the breast and even press it to allow more milk to be extracted from the milk ducts so actually covering the breast can inhibit proper breastfeeding. These issues are not a matter of public opinion but a matter of policy, science, evidence based research & health recommendations.

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 8. xghamlet hazin ?
  hawn min jikxifhom biex jorihom, u Din biex titma lit-tarbija.
  Nahseb li hemm differenza kbira bejn tikxef ghalli Titma.

  ReplyDelete
 9. Ghadni s issa nredda lil binti gewwa u barra u b wicci l quddiem u ghanda sena u xahar !!! Why not? Min hu ta wara l muntanji storja ohra!!!

  ReplyDelete
 10. Go restaurant l-omm marret tiekol u bix-xieraq li tiekol it-tarbija wkol

  ReplyDelete
 11. jien naqbel li tredda tfal barra, imma tista tuza naqra prudenza, ez. tghatti b bicca
  li treddha hi haga naturali imma ma jfissirx li ghax naturali tista tghamlu quddiem in nies b kollox jidher? naqra dicenza.
  il gisem hu naturali imma min hu f sensieh ma johrogx gharwien,
  is sess hu haga naturali imma jekk tara tnejn jghamlu att sesswali fil hanut ma nahsibx li qishu mhux xejn. mallewwel tirraporta l puluzija u jigu jigbruwhom..mhux naturali ukoll?
  li ghax naturali mijix skuza. wara kollox is sider hu organu sesswali ukoll. gib rispett lil ta madwarek.

  ReplyDelete