best deal

Monday, 2 October 2017

"Aħna r-residenti taż-Żokkrija qisna ma neżistux"


Ftit tal-ħin ilu mara ilmentat magħna dwar it-triq imħarbta u maħmuġa li toqgħod fiha, fil-Mosta."It-triq tagħna, Triq Camillo Sciberras, qatt ħadu ħsiebha. Hija mħarbta ħafna u dejjem b'xi ħofra. Minħabba li ġew joqogħdu nies ġodda quddiemna, qed ikollna ħafna żibel faċċata tagħna. Fost l-affarijiet li jiġu mormija huma kaxxi tal-appliances," tgħidilna Mary Azzopardi. Mary tispjegalna kif ta' kuljum ikollna tnaddaf minħabba l-ammont ta' ħmieġ li jidħol għandha. "Il-ħmieġ li jintefa' fil-kantuniera kollu jiġi għal ġor-rampa tiegħi. Il-ħin kollu rrid niknes il-ġnien ta' quddiem, il-bankina u taħt il-bankina," tistqarr Mary.Mary tgħidilna li l-Kunsill jafu b'din is-sitwazzjoni iżda qatt ma ttieħdet azzjoni. "Kemm-il darba kellimna lill-Kunsill Lokali imma qisna ma neżistux hawn fuq taż-Żokkrija. Meta mmorru għand il-Kunsill Lokali jgħidulna li jafu bi triq tagħna u kulħadd qed jiġi jilmenta fuqha. Jiena nistaqsi, la jafu biha għala ma jnaddfuhiex?" tispjegalna Mary."Nixtieq li din it-triq jirranġawha u jneħħu l-ħmieġ li għandna f'din it-triq," ittemm tgħid Mary. 


No comments:

Post a Comment