best deal

Saturday, 21 October 2017

BIL-FILMAT: "Inħossni bniedem li twelidt mill-ġdid" - Emanuel Camilleri


Emanuel Camilleri huwa l-missier li kien akkużat li abbuża sesswalment minn bintu. L-istorja li nqalgħet fuqu kienet gidba, u wara taqtiegħa sħiħa fil-qrati Maltin, dil-ġimgħa tneħħa mir-reġistru tal-pedofeli. 

Xarabank kien hemm ma' Emanuel mill-bidu nett tal-każ, u eżatt malli tneħħa mir-reġistru, aħna erġajna konna hemm miegħu. Dak il-ħin qalilna li jħossu bniedem li reġa' twieled mill-ġdid.


Fl-2002, Emanuel kien akkużat li abbuża sesswalment minn bintu. Emanuel kien sostna li din kienet gidba u kien ġie l-uffiċċju ta’ Xarabank biex jiltaqa’ ma’ Peppi Azzopardi. Peppi emmnu u kien għamillu intervista. Emanuel kien weħel sena ħabs imma kienet it-tifla tiegħu stess li qalet li missierha qatt ma messha jew abbużaha, u li kienet ivvintat kollox għax kienet imġiegħla. Wara din ix-xhieda, Emanuel inħeles mill-ħabs iżda ismu, sat-Tnejn li għadda, kien għadu jidher fuq ir-reġistru tal-pedofeli.

Xarabank ilu jsegwi dan il-każ sa mill-bidu nett u dan huwa biss sommarju ta’ dak li ġara.  Ħa nfakkrukom l-istorja tiegħu.Illum Emanuel iħossu bniedem differenti. “Inħossni qisni bniedem li erġajt twelidt mill-ġdid. Qed inħoss piż qawwi merfugħ minn fuqi. Bħal bniedem li kien qiegħed ġo gaġġa kontra l-volontà tiegħu u reġgħet infetħet,” jistqarr Emanuel.

Ftit sigħat wara li jitneħħa isem Emanuel minn fuq ir-reġistru tal-pedofeli, Desire tirringrazzja lil Luke, iben Emanuel, li ġo nofs din l-istorja kollha tilef ħajtu bil-kanċer. 

“Luke kien magħna l-ħin kollu. Fl-2010, Luke kien dejjem jittama li jibqa’ ħaj u jara din is-sħaba sewda fuq il-ħajja tagħna titwarrab u jkollna r-raġġi tax-xemx. Minn dejjem kien jitlobha. Kien qiegħed hemmhekk matulha kollha," qalilna Emanuel. "Kienet waħda mill-ħolmiet tiegħu li jarani illiberat. Però waħda mill-ħolmiet tiegħu kienet diġà saret realtà, dik li jkolli l-kura u l-kustodja kompletament tiegħu, u din kienet saret qabel ma miet. Sfortunatament it-tieni ħolma, li jkolli ismi nadif, kellu jaraha minn hemm fuq," ikompli Emanuel.

Issa Emanuel jista’ jsiefer. “Aħna bħala familja qatt ma morna vaganza flimkien, ħlief sa Għawdex u l-iktar ħaġa li tħossok rebbieħ fuq dak il-fatt li inti qisek għandek katina ma’ saqajk. Tħossok li qisek qed tiġi kmandat, avolja taf li ma għamilt xejn. Issa l-katina nfetħet taret u qed inħossni għasfur b’gaġġa miftuħa.”

Emanuel iħossu bniedem kompletament ġdid. “Qabel kont naħbi l-uġigħ b’daħka imma llum il-ġurnata d-daħka hija sinċiera bil-ferħ. Naħseb dik waħda mill-iktar affarijiet differenti minn Emanuel ilbieraħ għal Emanuel tal-lum,” jispjegalna.

Xarabank għal Emanuel ifisser ħafna. “Meta ħaddieħor ma tanix widen u ma emminx, avolja bil-provi kollha, u litteralment fetaħli l-bieb u tefgħani ’l barra, Xarabank kien dik l-ispalla, apparti l-familja tiegħi, u llum Xarabank ġie l-extended family tiegħi. Dejjem kien hemmhekk, tana s-sapport anke b’dik id-daqsxejn telefonata, dejjem lesti biex jisimgħuk. Kemm-il persuna għamlitha dik f’dan iż-żmien?” jgħidlna Emanuel.

“Nirringrazzja lill-poplu Malti u Għawdxi tas-sapport li tani tul dan iż-żmien. Ma stennejtx dan is-sapport u llum il-ġurnata naf kemm hu poplu magħqud u naf li fejn tidħol inġustizzja, il-poplu jaf jagħraf,” itemm jgħidilna Emanuel.

FiIlmat: Andrea Urso
Muntaġġ: Andrew Borg Carbott


No comments:

Post a Comment