best deal

Tuesday, 3 October 2017

BIL-FILMAT: Suldat off-duty isalva lil tfajla li kienet qed tegħreq


Dan Andrea, suldat tal-Forzi Armati ta’ Malta. Ftit jiem ilu, Andrea jsalva lil Alexandra li kienet qed tegħreq waqt li hu kien off-duty.


“Konna qed nipprattikaw is-surfing f’ġurnata li kienet pjuttost normali.  Jien u ħiereġ bdejt ninduna li hemm persuna, li hi Alexandra, li nqabdet fl-istess kurrent li ħiereġ jien miegħu,” jispjegalna Andrea.


Alexandra tirrakkonta kif sabet ruħha f’diffikultà. “Kont qed ngħum u f’daqqa waħda ma stajtx immiss saqajja mar-ramel. Il-mewġ beda jeħodni ’l barra. Bdejt nipprova ngħum lejn ix-xatt imma kienet inutli għax weħilt f’post wieħed. Bdejt ngħejja u bdejt naħli l-enerġija. Imbagħad rajt xi surfers, fosthom lil Andrea  u bdejt inxejrilhom u nagħmillhom sinjal biex nara jekk jistgħux jgħinuni għax forsi kont fil-periklu.”


Andrea jaraha u jgħum sa ħdejja. “Meta saqsejtha jekk hux alright u għala qed tuża l-istess kurrent li konna qed nużawh aħna, qaltli li qed tbati biex tidħol ’il ġewwa. Peress li kelli l-board, offrejtilha l-board tiegħi, inżilt jiena minn fuqha, hi telgħet biex tistrieħ u użajt l-istess sistema tal-mewġ biex nidħlu ’l ġewwa.”

Alexandra ma tiqafx tirringrazzja lil Andrea talli salvaha. “Diġà għedtlu ħafna drabi li veru grata li salvani għaliex kieku ma kienx hu, kienet tispiċċa agħar l-istorja. Allura vera kuntenta li kien hemm u li għenni. Għedtlu li nafek pizza u birra.”

Dakinhar stess, ftit tal-ħin wara, Andrea jsalva wkoll raġel li kien qed jegħreq. Filmat: Andrew Borg Carbott
Muntaġġ: Andrea Urso

No comments:

Post a Comment