best deal

Friday, 6 October 2017

Insellmulek, JeromeInsellmu lil Jerome bil-poeżija li kiteb Peppi Azzopardi.Jerome jiena ma nifhmekx

Jerome ma nistax nifhem
Kif saħħtek tmur għall-agħar
U xorta kont tmur tgħinhom
Lit-tfal ġewwa l-isptar

Jerome pprova fehemni
Kif kont titlob f'Ta' Pinu 
Flok hekk titlob għal saħħtek
Kont titlob għal Puttinu

Jerom għid, kif tagħmilha
Jiena b'riħ u se jgħaddili
Flok nagħmel kuraġġ lilek 
Inti tagħmel kuraġġ lili
Jerome spjegali naqra
Kif qatt ma gergirt f'xejn
Bqajt tfaħħar lill-Mulej

Jerome ma nistax nemmen
Kif inti l-eroj tagħna
Dagħodu tlaqt għal dejjem 
Jew inti se tibqa' magħna?

Jerome se tibqa' magħna
U m'int sejjer imkien
Għax i-valuri tiegħek
Inġorrhom kullimkien

No comments:

Post a Comment