best deal

Thursday, 23 November 2017

BIL-FILMAT: Bħal-lum sar il-hijack li ħalla l-iktar vittmi sat-traġedja tat-Twin Towers


Bla mistenni, bħal-lum 32 sena ilu, fit-23 ta’ Novembru, 1985, fl-ajruport internazzjonali ta’ Malta niżel Malta ajruplan tal-Egypt Air, maħtuf b’98 passiġġier abbord.


Omar Mohammed Ali Reżaq, wieħed mit-tliet terroristi li ħatfu l-ajruplan u f’Malta spara f’ras 5 passiġġieri tal-ajruplan, baqa’ ħaj.

Omar Mohammed Ali Reżaq huwa Palestinjan li ma għex qatt fil-Palestina. Hu twieled u għex ġo kamp tar-refuġjati fil-Libanu. Fl-1982, ra lill-familja tiegħu tmut fil-massakru li sar f’Sabra u Shatila fil-Libanu. 


Kien propju għalhekk li bi tpattija, Ali Reżaq ingħaqad mal-grupp Egyptian Revolutionary Command u aċċetta li jibda jagħmel dan ix-xogħol.

Fin-nofs - Omar Mohammed Ali Rezaq (Ritratt Times of Malta)
Lura għal Hijack. Il-pirati tal-ajru riedu l-fuel sabiex ikunu jistgħu jkomplu bl-vjaġġ u għalhekk ma kellhomx alternattiva oħra ħlief li jinżlu Malta għall-fuel. Il-Prim Ministru ta’ dak iż-żmien, Karmenu Mifsud Bonnici, beda jinnegozja ma’ Ali Reżaq mit-torri tal-kontroll. L-interess tal-Gvern Malti kien li qabel ma jitlaq l-ajruplan mill-Malti, jinħelsu l-ostaġġi kollha.

Iżda meta nqatlet l-ewwel persuna, l-awtoritajiet Maltin żammew iebes u m’awtorizzawx li jagħtu l-fuel lill-ajruplan. Il-Pirati li kienu rassenjati f’dak li riedu jagħmlu, heddew li joqtlu persuna kull kwarta u bdew joqtlu xi passiġġieri Lhud u Amerikani li ntgħażlu minn qabel wieħed, wieħed.

Wara 24 siegħa ta' negozjati, il-każ spiċċa fi traġedja ta’ vittmi barranin li poġġa dan il-każ għall-attenzjoni tal-midja u kmamar tal-aħbarijiet barranija. Propju dak li riedu jiġri t-terroristi.


Tajjeb li wieħed isemmi li fin-negozjati daħlet l-armata Eġizzjana, li mbagħad din ħadet ‘over’ tat-tmexxija fuq l-ajruplan u minflok inħelsu l-passiġġieri, dawn splodew l-ajruplan li b’kawża ta’ hekk inħarqu xi passiġġieri li kien hemm abbord inkluż tfal u 2 nisa tqal. Min irnexxielu jaħrab, sparawlu.


Minkejja t-tentattivi kollha mill-Eġizzjani biex il-hijackers jinqatlu kollha, Omar kien irnexxielu jsalva. Hu ntlaqat minn xi tiri waqt li pprova jaħrab mal-passiġġiera l-oħra fejn ittieħed l-isptar għall-kura, ġie operat u salva.

Mill-evidenza kien ġie identifikat li huwa kien wieħed mill-hijackers fejn wara li ġie meħlus mill-ħabs ta’ Malta, Ali Reżaq reġa’ nħataf mill-awtoritajiet Amerikani biex jgħaddi proċeduri fuq hijacking u terroriżmu. Huwa mbagħad instab ħati u għadu qed jiskonta sentenza ta’ għomor il-ħabs fl-Amerika.


Xarabank kien stieden persuna li kienet propju fuq l-ajruplan. Ara hawnekk dak li ġara skont kif irrakkontat minn Jackie Pflug stess.

 

No comments:

Post a Comment