best deal

Thursday, 23 November 2017

BIL-FILMAT: Igor jagħlaq 4 snin li ħallienaIl-ġuvni maħbub illum jagħlaq 4 snin li ħalliena ħabta u sabta.


Kien it-23 ta' Novembru, is-Sibt filgħaxija. Igor ikun id-dar ma' ommu. 

Ommu tirrakkonta kif dakinhar binha Igor qalilha: 'Ma ħa nidħol norqod għax għajjien." Qatt ma smajtha din il-kelma minn ħalqu. L-ewwel darba li qalli li qed iħossu għajjien. U ħriġt mill-kamra tiegħu u lanqas tilħaq tgħaddi minuta li ma nismax lil ħuh iż-żgħir jghidilha "Ejja ma għax hawn Igor mal-art". 

Il-missier qalilna, "Jiena rajtu jaqta' nifsu u għedt lil mara biex tieħu ħsiebu ħalli nilħaq inċempel lill-ambulanza." 

"Ma nista' ninsa qatt dak il mument. Ħadli erba' nifsijiet u f'daqqa wahda ma ħadlix nifs ieħor, bdejt ngħajjar u nwerżaq li t-tifel miet," qaltilna l-omm. 

Igor jittieħed l-isptar imma kollu għalxejn.
Ftit jiem qabel il-funeral, il-kuġina ta' Igor, Chantelle, toħlom li kuġinuwha miet. "Qabel daħlt norqod ġietni viżjoni li qed nara l-funeral tiegħu. Qatt ma konna tkellimna fuq funerali u bdejt ngħid, 'Bambin neħħili dan il-ħsieb.

Il-lejl ta' qabel ma miet, Igor kien qed jara t-televiżjoni fis-sodda ta' ommu. "Il-Ġimgħa konna qed naraw Xarabank. Qisha qalbi ħabbritni li ser tiġri xi ħaġa għax dakinhar raqad hu miegħi u bdejt infissdu ħdejja u marret għajnu bih."

Ommu tgħidilna li Igor kien kollox. "L-ewwel wild tiegħi. Kien tifel ċajtier. Il-kbir fost ħutu, u dejjem bi tbissima. Fessud minn kulħadd. Dejjem bid-daħka f'wiċċu.

Xarabank isellem il-memorja ta' Igor, żagħżugħ li baqa' fil-qlub tal-għeżież tiegħu u tal-Maltin kollha. 

No comments:

Post a Comment