best deal

Friday, 24 November 2017

BIL-FILMAT: Illejla Xarabank fuq xiex se jkun?


Illejla Xarabank se jiddiskuti r-reality shows.


Fuq il-panel jiddiskutu se jkollna lil Ben Camille, Abigail Mallia, Marie-Claire Portelli, Peter Carbonaro u Justin Farrugia.

Se niltaqgħu ma' Sasha, li se tgħidilna dwar il-make-up li tagħmel fuq il-mejtin. 

F'parti oħra tal-programm, se jkollna lil William li wara 14-il sena jistenna, se jidħol il-ħabs minħabba d-droga avolja issa clean. 

U fl-aħħar u mhux l-inqas it-tieni parti tal-famuża intervista li Mark għamel ma' Emmy Bezzina u l-intervista ta' livell għoli ma' Chucky Bartolo.

Illejla Xarabank titilfux!

No comments:

Post a Comment