best deal

Sunday, 5 November 2017

ESKLUSSIVA - L-aħħar konverżazzjoni ta' Daphne Caruana Galizia fuq whatsapp
Xarabank.com.mt ikkuntattja ħabiba tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, li irrakkontat kif ftit sigħat qabel ma seħħ l-attakk fuqha kienet qed titkellem magħha fuq whatsapp. Din tirrakkonta kif it-Tnejn għall-ħabta tas-siegħa u nofs ta' filgħodu, tirċievi messaġġ mingħand Daphne Carauana Galizia li fih staqsitha fuq it-tfal tagħha għaliex bdiet tinkwieta għalihom. Kemm-il darba konna nitkellmu imma dakinhar ma stennejtx li ħa tibgħatli, u tistaqsini fuq it-tfal tiegħi. Kienet ħabiba tal-qalb u vera apprezzajt li bdiet tinkwieta għat-tfal tiegħi. - Ħabiba ta' Daphne.
Hi tirrakkonta kif baqgħu jitkellmu fuq it-tfal u fuq xi issues oħrajn kemm serji kif ukoll ta' ħbieb. Baqgħu jitkellmu sa xi s-2:30 ta' filgħodu. Tgħid ukoll kif qabel ma' temmew il-konverżazzjoni tagħhom Daphne qaltilha biex iżżommha aġġornata kif baqgħt minħabba t-tfal. 
 Qisha bħal donnha kienet taf, u riedet tkun moħħha mistrieħ li t-tfal tiegħi huma okay. -Ħabiba ta' Daphne. 
Pero' bħal ma' kulħadd jaf, sfortunatament Daphne Caruana Galizia nqatlet b'karozza bomba għall-ħabta tat-3 ta' waranofsinhar. Il-ħabiba tagħha tistqarr li meta semgħet bil-mewt ta' Daphne ħadet xokk kbir immens li anke bkiet, għaliex ma stennitiex. 

 Ħadd xokk kbir u kbejt ta’ veru u minn qalbi. Ma stennejtx li ftit siegħat wara li kont qed inkellima kellha tħallina hekk, b'dan il-mod. 
Mistoqsija dwar Daphne, il-ħabiba tagħha qalet li l-karattru ta' Daphne kien l-oppost ta' kif kien jidher fuq il-blogg tagħha. 


Kienet differenti minn kif tidher mill-artikli tagħha… mara intelliġentissima, introverta … ma kellhiex ħażen fiha, kienet twajba wisq. Ma kinitx sempliċiment ġurnalista, kien jimpurta minn dawk ta' madwara.

Il-ħabiba tagħha tirrakkonta kif għalkemm Daphne ħallitna, żammet kelmtha magħha u bagħtitilha whatsapp tgħidilha kif baqgħet rigward it-tfal tagħha, l-Erbgħa 18 t'Ottubru. 

Kellna xi ħaġa li żgur konna komuni fiha... l-imħabba li għandna għat-tfal tagħna. Malta mhux ser tkun l-istess mingħajrha, żgur li leNo comments:

Post a Comment