best deal

Friday, 10 November 2017

"Qed nikkritikaw poplu li jaċċetta kollox u wara juża r-reliġjon biex jinħeba" - Min Imissu


F'Xarabank tal-ġimgħa l-oħra ġibna lil ta' Min Imissu u nqalgħet polemika sħiħa fuq il-frażi "Hallelujah, Praise the Lord. Hawn xi gay?" . Ta' Min Imissu jwieġbu għall-kummenti tan-nies. Huma jgħidu li qed jikkritikaw poplu li jaċċetta kollox u mbagħad juża r-reliġjon biex jinħeba.


Araw x'ġara l-ġimgħa l-oħra:Dawn kienu wħud mill-kummenti:

Kemm għad iridu jibku dawn imsieken u tibku intom li komplejtu magħhom.
Min tak il-permess li tuża Praise the Lord?
Ma tistax taqa' f'livell aktar baxx, milli waqajt. 
Ħamallaġni, pastażati u mbagħad Praise the Lord.
Għadd ta' żibel.
X'vojtaġni qiskom boloh.

Andreana Debattista, il-preżentatriċi f'dan il-prgramm tgħid: "Meta ngħidu Praise the Lord  m'aħniex qed ninsultaw lil Alla. Ma riedna noffendu lill-ebda persuna li temmen. Żgur li l-Mulej għandu sens umoristiku ikbar minn ta' ħafna nies ta' din il-gżira. Le aħna m'aħniex qegħdin sew."
Carlos Debattista, li huwa producer u l-kittieb ta' Min Imissu, jgħid: "Ma riedna bl-ebda mod noffendu lil Alla jew nattakkaw b'xi mod il-fidi t'Alla. Meta taqbad xi ħaġa bħal Alla u tagħmel aġenda personali kontra grupp fis-soċjetà u tipprova tikkonvinċi li dak il-grupp fis-soċjetà huwa marda li tista' tfejjaq u tuża lil Alla biex inti tavanza l-ġenn ta' moħħok, hemm jien ħa nattakkak. Jekk trid li nagħmlu dibattitu fuqha, ejjew. Ħadd mhu qiegħed sew. Jekk bħalissa tħares lejn id-dinja u lejn dak li qed jiġri bħalissa, ħadd mhu qiegħed sew. Qed nikkritikaw poplu li jaċċetta kollox u mbagħad juża r-reliġjon biex jinħeba.19 comments:

 1. "Meta taqbad xi ħaġa bħal Alla u tagħmel aġenda personali kontra grupp fis-soċjetà u tipprova tikkonvinċi li dak il-grupp fis-soċjetà huwa marda li tista' tfejjaq u tuża lil Alla biex inti tavanza l-ġenn ta' moħħok, hemm jien ħa nattakkak."

  Meta tohrog bi stqarrija hekk Sur Debattista turi in-nuqqas ta' integrita tieghek. Stqarrija ibbazata fuq xi smajt min ghand in nies u mhux fuq dak li int rajt b ghajnejk u smajt b widnejk. Sibli recording wahda jew stqarrija min ghand in-nies li int attakajt li qalu dak li int stqarrejt hawn fuq. Prova kun kredibli, ghax jekk ma torina xejn jgiffieri kull ma ghamilt hu qbadt kontroversja mibnija fuq il-gideb u rkibt il-karru taghha biex taghmel il- programm tieghek popolari. Nahseb ahjar tieqaf u tixtarr x qed taghmel. Kun af li meta tohoda kontra in-nies t'Alla, tkun qed tohoda kontra Alla nnifsu.

  ReplyDelete
  Replies
  1. BEST AVAILABLE WAY TO FINANCIAL FREEDOM {upstoxfunding@yahoo.com}
   Are you looking for financial freedom? Are you in debt, you need a loan to start a new business? Or you collapse financially, do you need a loan to buy a car or a house? Have you ever been rejected by your bank in ever finance? You want to improve your financial? You need a loan to pay off your bills pay off? No more looking, we welcome you for an opportunity to get all types of loans at a very affordable 3% interest rate for others. For information, contact us now by email at: {upstoxfunding@yahoo.com}

   Do you have a bad credit? Do you need money to pay bills? Is it necessary to start a new business? Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? And you do not know what to do. We offer the following loans;both Personal loans [secure and unsecured], Business loans [secure and unsecured] ,combination loans ,Student loans,Consolidation loans and so many others.

   Company name: UPSTOX FUNDING
   Company Email: upstoxfunding@yahoo.com
   Text/Call :(302) 273-5794.

   Delete
 2. U int sur debattisra tahseb li min ghandu lil Alla ghal qalbu qed taqsamlu qalbu bid dahk. Ftakar li bic cajt u m huwiex b Alla la jidhak u lanqas jista jaddi zmien biH, hadt. Jekk il poplu tijak jaccetta kollox ghax jghamel parti min religjion u mhux min relazzjion, il polpu ta Alla ma jaccetax kollox. Il mentalita tijak jista jkolla moderazjioni ghax li tohloq dibattitu modd, imma li semmi lisem ta Alla u tghamel program u tizufjata BIH, jekk int nisrani dejjem gharbel naqra lilek nifsek. Kun ghaf li Alla jhobb il kulhadd imma ma jogbux kulhadd. Sliem

  ReplyDelete
 3. News: Allegazjonijiet foloz dwar terapiji reparativi fuq Pastor Dr. Manche - https://youtu.be/a4AXtZgV08k

  ReplyDelete
 4. Il-fatt li is-sewwa t'Alla qed tiġi esposta ghaz-zuffjett (min ċerti nies) juri kemm tassew dawn in-nies ma jafux min Hu Alla. - Jista' jkun ukoll li hemm nies li jghobodu dak li hu sewwa u qaddis, u dak li hu sewwa u qaddis huwa min Alla. Dawn in-nies ghandhom joqgħodu attenti hafna, ghax meta tattakka xi qaddej t'Alla, Alla jehoda personali.... X'ser jirrispondu dawn in-nies (jekk ma jimxux) meta jidhru quddiem Alla?

  ReplyDelete
 5. Korrezzjoni: (jekk ma jimxux) trid tigi: Jekk ma JINDMUX.

  ReplyDelete
 6. Bongu,
  Qed tfittex kumpanija ta 'min isellef privata ta' reputazzjoni tajba u akkreditata li tagħti opportunità għal tul il-ħajja? Aħna nipprovdu kull tip ta 'self b'mod mgħaġġel ħafna u faċli, self personali, self tal-karozzi, self għad-djar, self lil studenti, self kummerċjali, self għall-investiment, konsolidazzjoni tad-dejn, u aktar. Int kont miċħud minn banek u istituzzjonijiet finanzjarji oħra? Għandek bżonn ta 'konsolidazzjoni jew self b'ipoteka? Ħares aktar kif għandna hawn biex tagħmel il-problemi finanzjarji tiegħek xi ħaġa tal-passat. Noffru self minn 5000 dollaru għal 50,000,000 dollaru b'rati ta 'imgħax għoljin ħafna ta' 2%. Ikkuntattjana illum permezz tal-e-mail tagħna issa u se nkunu kuntenti li nagħmlu l-problemi finanzjarji u l-affarijiet tal-passat, Ebda verifika ta 'kreditu meħtieġa, 100% garantita.
  E-mail lilna: (albakerloanfirm@gmail.com).

  ReplyDelete
 7. Mr.Debattista jekk mintix qieghed sew int tkelem ghalik jekk joghgbok, titkelimx ghal kullhadd.

  Int qieghed titkelem fuq haga li ma ghandekx 100% provi fuqha. Lanqas xejn anzi!! Int qed tinqeda bi grupp ta nies (jekk trid issejhilhom grupp, jekk donnok tarahom separati ghalijom mis-socjeta) biex taparsi qed taqbes ghalihom u f’l-istess hin qieghed tiredikulhom biex taghmel reklam ghal programm tieghek.

  Alla m’ghandux umorizmu meta titmejjel b’xi hadd iehor u tuza gibed u kliem doppju sens pastaz; Alla huwa qaddis u dawn l-affarijiet zgur mhux qed jappruvhom. Il Alla l-unika modd li trid tara xi hobb u ma jhobbx umbghad mur aqra il bibbja. Il-paijja fhemiet u opinionijiet ghandek u f’l-ahhar minn l-ahhar anqas qudiem magistrat ma joddu dawk ahseb u ara qudiem Alla Qaddis u Gust!!

  ReplyDelete
 8.  Il Alla l-unika modd li trid tara xi hobb u ma jhobbx huwa li tmur aqra il bibbja. Il-qpijja fhemiet u opinionijiet ghandek u f’l-ahhar minn l-ahhar anqas qudiem magistrat ma joddu dawk ahseb u ara qudiem Alla Qaddis u Gust!!

  ReplyDelete
 9. OFFERTA TA 'SELF!

  Aħna servizz ta 'self Stephen Williams Nipprovdu kemm finanzjament ta' self fit-tul kif ukoll għal żmien qasir. Noffru self sigur u kunfidenzjali b'rata ta 'imgħax baxxa ħafna ta' 2% fis-sena, Self personali, Debt Consolidation Loan, Venture Capital, Business Loan, Self Korporattiv, Self Edukattiv, Home Loan u Self għal kwalunkwe raġuni!

  Aħna l-alternattiva affidabbli għall-finanzjament bankarju, u l-proċess ta 'applikazzjoni tagħna huwa sempliċi u dritta. Is-self jvarja minn $ 5,000.00 sa $ 25,000,000.00. (Ħamsa u Għoxrin Miljun Dollaru). Informazzjoni Addizzjonali: Aħna qed naqsmu malajr l-għażla ta 'self privata, diskreta, u orjentata lejn is-self għal self ġenerali. Aħna l-kumpanija li nbiddlu meta s-sorsi ta 'self tradizzjonali jonqsu.

  Jekk int interessat, ikkuntatjana b'informazzjoni hawn taħt Email, stephenswillsloan@gmail.com

  Tislijiet,
  Is-Sur Stephen Williams,
  Kap, Dipartiment tal-Applikazzjoni ta 'Self,
  STEPHEN WILLIAMS SELF SERVIZZ,
  Email: stephenswillsloan@gmail.com
  Twiiter: @ stephenswillsl1
  Instagram: stephenswillsloan

  ReplyDelete
 10. Għandek bżonn self urġenti? Kumpanija tagħna tipprovdi self mingħajr ħlas bil-quddiem b'rata baxxa ta '2%. Dan japplika issa u niżżel is-self urġenti tiegħek biex tħallas id-djun tiegħek tiegħek, kontijiet u biex tespandi negozju tiegħek, ikkuntattjana issa permezz ta' email: LIVINGFAITHSERVICE@OUTLOOK.COM


  ReplyDelete
 11. Il-kisba ta 'self leġittimu dejjem kienet problema kbira. Għal klijenti li għandhom problema finanzjarja u jeħtieġu soluzzjoni għaliha. Il-kwistjoni tal-kreditu u l-kollateral huma
  Xi ħaġa li l-klijenti huma dejjem imħassba dwar meta jfittxu self minn sellief leġittimu. Imma .. għamilna dik id-differenza fl-industrija tas-self. Nistaw
  tirranġa għal self mill-medda ta '$ 5,000.00 USD sa $ 500,000,000.00 USD inqas mill-interess ta' 3% Jekk joghgbok, tirrispondi minnufih ghal dan l-email:
  billjohnson.loanfirm011@gmail.com

  Is-Servizzi tagħna jinkludu dan li ġej:

  Konsolidazzjoni tad-dejn

  It-tieni ipoteka

  Self Kummerċjali

  Self Personali

  Self Internazzjonali

  Self għal kwalunkwe tip

  Self tal-familja
  aħna jiffinanzjaw ditta ta 'self fuq skala żgħira, intermedjarji, istituzzjonijiet finanzjarji fuq skala żgħira għal għandna kapital illimitat. Għal aktar dettalji dwar l-akkwist ta 'self

  ikkuntattjana, Ġentilment tirrispondi minnufih għal dan l-email: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

  Is-Sur Bill Johnson

  ReplyDelete
 12. xmas loan

  This is to inform the public that Ms. mercy, personal loan lenders financial opportunity for those who need financial assistance. We provide loan interest rate by 2% for individuals, businesses and corporations in accordance with the terms that are clear and easy to understand. contact us today via email: This is to inform the public that Ms. mercy, personal loan lenders financial opportunity for those who need financial assistance. We provide loan interest rate by 2% for individuals, businesses and corporations in accordance with the terms that are clear and easy to understand. contact us today via email: johnleemill12345@gmail.com

  ReplyDelete
 13. xmas loan

  This is to inform the public that Ms. mercy, personal loan lenders financial opportunity for those who need financial assistance. We provide loan interest rate by 2% for individuals, businesses and corporations in accordance with the terms that are clear and easy to understand. contact us today via email: This is to inform the public that Ms. mercy, personal loan lenders financial opportunity for those who need financial assistance. We provide loan interest rate by 2% for individuals, businesses and corporations in accordance with the terms that are clear and easy to understand. contact us today via email: johnleemill12345@gmail.com

  ReplyDelete
 14. xmas loan

  This is to inform the public that Ms. mercy, personal loan lenders financial opportunity for those who need financial assistance. We provide loan interest rate by 2% for individuals, businesses and corporations in accordance with the terms that are clear and easy to understand. contact us today via email: This is to inform the public that Ms. mercy, personal loan lenders financial opportunity for those who need financial assistance. We provide loan interest rate by 2% for individuals, businesses and corporations in accordance with the terms that are clear and easy to understand. contact us today via email: johnleemill12345@gmail.com

  ReplyDelete
 15. Do You Need Hackers For Hire? Do You Need To Keep An Eye On Your Spouse By Gaining Access To Their Emails? As A Parent Do You Want To Know What Your Kids Do On A Daily Basis On Social Networks ( This Includes Facebook, Twitter , Instagram, Whatsapp, WeChat And Others To Make Sure They're Not Getting Into Trouble? Whatever It Is, Ranging From Bank Jobs, Flipping Cash, Criminal Records, DMV, Taxes, Name It,He Will Get The Job Done.He's A Professional Hacker With 20 Years+ Experience. Contact Him At “Whitehatspytech@cyberservices.com” Send An Email And Its Done. Its That Easy, Sony Patel from Reddit Referred You

  ReplyDelete
 16. Apply now to get Any Kind of Loans...Our Feature Services Are:...
  ✔️ Personal Loan
  ✔️Car Loan
  ✔️Home Loan
  ✔️Business Loan
  ✔️Gold Loan
  For any kind of questions and queries contact at Via Email:INCREDFINANCE@YAHOO.COM
  WHATSAPP:+91-9751608547

  ReplyDelete
 17. We offer certified and verifiable financial bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable
  of taking up time bound transactions.
  FOR LEASING OF FRESH CUT BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  LEASING PRICE = 4%+2%
  FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC
  MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M
  PURCHASE PRICE = 32%+2%
  Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded,
  loan financing by providing you with yearly.
  RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days
  I will be glad to share with you our working procedures.
  Name : Christopher Liam
  Email : trustedfinancemandate@gmail.com
  Skype : trustedfinancemandate@gmail.com
  WhatsApp: +13475948294

  ReplyDelete
 18. Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable conditionfrom a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc.

  Contact : Mr. Richard Chadwich
  Contact Email: ribellodasilver01.finance@gmail.com


  With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project.

  We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

  All relevant business information will be provided upon request.

  BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

  If Interested kindly contact me via

  Email:~ ribellodasilver01.finance@gmail.com

  serious enquiry only.

  ReplyDelete