best deal

Tuesday, 12 December 2017

BIL-FILMAT: X’jaħseb Peppi dwar is-sentenza li weħel William?


William, ilbieraħ, weħed 3 snin ħabs wara 10 snin clean mid-droga u 14-il sena jistenna s-sentenza.


Wara din is-sentenza, Peppi Azzopardi jaħseb hekk: “Illum kien l-ewwel lejl li William għadda l-ħabs. Infakkarkom li William dam 14-il sena jistenna ġustizzja. Diġà inġustizzja fiha nfisha dik. Huwa persuna li mhux biss qata’ d-droga kompletament għal 10 snin imma qata’ l-alkoħol u s-sigaretti għalkollox. Huwa bniedem riformat. Kellu daqsxejn ta’ restorant u impjega lin-nies. U lbieraħ tfajnieh il-ħabs.”

“Veru għal 3 snin. U hawnhekk nixtieq insellem lill-Imħallef Antonio Mizzi illi kien jidher li qed jifhem. Anke meta konna qed nixhdu, kien qed jifhem. Mhux is-sitwazzjoni ta’ William imma s-sitwazzjoni li għandna f’dan il-pajjiż f’din is-sitwazzjoni. U nsellmu għax naf li ma seta’ jagħmel xejn iktar milli jagħmel. Però din il-liġi trid tinbidel. Jien infaħħar ħafna l-kuraġġ li kellu Owen Bonnici illi biddel il-liġi, meta kien għamilha ċara li ma jistax ikollna żgħażagħ jinqabdu u jispiċċa l-ħabs. U dik kienet xi ħaġa kuraġġuża.”


“Issa jonqsu l-kuraġġ li jmiss. Illi taqbad din il-liġi u tgħid ċar u tond illi nħallu f’idejn l-Imħallef u jiddeċiedi hu jew hi jekk jibagħtux il-ħabs jew le. Mhux torbotlu idejh jew idejha li jrid jitfgħu l-ħabs  bilfors. Dik hija l-liġi. Jiena nappella lill-Prim Ministru. Kont faħħart lill-Prim Ministru meta tkellem u qal: “Jiena dawn l-affarijiet ma jħallunix norqod.” Issa Prim Ministru, William mhux se jeħel il-ħabs imma weħel il-ħabs, u hemm oħrajn bħalu."

"Jiena nappella lill-Prim Ministru u mhux lill-Prim Ministru biss imma lill-Kap tal-Oppożizzjoni, lill-Membri Parlamentari li huma jagħmlu l-liġi, biex mill-aktar fis ibiddlu din il-liġi ħalli n-nies li huma riformati mhux nitfgħuhom il-ħabs. X’se joqgħod jagħmel il-ħabs tliet snin? Għalfejn? Għaliex ma jagħmilx 3 snin hawn barra. Tafu kemm kien qed jgħin lil nies, William? Tafu lbieraħ tela’ jixhed wieħed li għenu biex joħroġ mill-problema tad-droga? Għaliex tfajnieh il-ħabs? Hija inġustizzja li rridu nibqgħu niġġildulha u hekk se nagħmlu.”

No comments:

Post a Comment