best deal

Friday, 26 January 2018

Aidan ivvinta kelma u daħħalha ġol-kanzunetta


Aidan jivvinta Dai Laga għax huwa kontra s-sistemi tal-edukazzjoni. 


Jgħidilna li ivvinta din il-kelma biex jisfida n-norma. "Meta ktibt il-kanzunetta żammejt f'moħħi li hija waħda ferreħija. Pero' żammejt f'moħħi wkoll artiklu li kont qrajt. Dan l-artiklu kien dwar mużiċist li beda jħoss illi għax ħa l-karriera tal-mużika huwa waħdu u l-familja tiegħu ma appoġġjatux. L-arti hija wkoll professjoni u allura ivvintajt il-kelma 'Dai Laga' għax inħossni jien."


No comments:

Post a Comment