best deal

Sunday, 28 January 2018

"Inħoss li z-zija Rita għadha tgħix ġewwa fija" - Tiziana


Tiziana Calleja tistqarr li z-zija Rita hi l-anġlu tagħha.F'Xarabank, Tiziana tgħidilna għaliex iz-zija Rita kienet tfisser ħafna għaliha. "Iz-zija Rita kienet importanti ħafna għalija. Kieku jien mhux qiegħda hawn għax hi bdietni b'dan il-ġenn. Jiena jaqbiżli u nibki dejjem meta nsemmi liz-zija Rita għax inħossha wisq għadha miegħi. Inħossha għadha tgħix ġewwa fija." 

"Kieku ma nagħmilx li nagħmel għax xogħli huwa impenjattiv ħafna, u l-kuraġġ minn xi mkien ġej, apparti min-nies ta' madwari. Naħseb li meta ngħidu li hemm anġlu kustodju jħares fuqek, naħseb iz-zija hi l-anġlu tiegħi. 

No comments:

Post a Comment