best deal

Saturday, 27 January 2018

Minflok 'Pane' x'qal mela?


Mikhail ried ftit ħobż imma bi żball talab xi ħaġa differenti ħafna.


Mikhail ma jafx Taljan u jirrakkontalna x'għamlu hu u Cherylis meta marru l-Italja. "Morna l-Italja jiena u Cherylis biex inkantaw. Darba minnhom, filgħodu qomt bl-aptit tal-ħobż u għedt lil Cherylis, 'Kif se ngħidilhom Cher biex iġibulna l-ħobż la spiċċa. Cherylis qaltli biex ngħidilhom, 'Un po di pane per favore.'"

Cherylis tkompli tgħidilna x'ġara. "Ġie Mikhail u qalli, 'Cher, lanqas tatni u daħket ħafna bija.' Jien għedtlu, 'Mela x'għedtilha?' Qalli li qalilha, 'Un po di pene.'

Mhux ta' b'xejn ma tatux il-ħobż!

No comments:

Post a Comment