best deal

Monday, 8 January 2018

AĠĠORNATA: Tmut il-mamà ta' Alfred Zammit


AĠĠORNATA (12:52): 

Dwar din it-telfa, il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca qalet: "Kondoljanzi lil Alfred Zammit u 'l ħutu, għat-telfa tal-għażiża ommhom Helen, li kont naf għal ħafna snin. L-imħabba t'uliedha, hija bla dubju eżempju ieħor ta' kif għandna nibqgħu nħobbu u nieħdu ħsieb il-ġenituri tagħna."

Il-Malta Community Chest ukoll sellmet il-memorja ta' Helen: "Il-Malta Community Chest Fund Foundation issellem il-memorja ta' Helen Zammit, omm il-preżentatur Alfred Zammit."


QABEL: 

Dalgħodu tħabbret il-mewt ta' omm Alfred Zammit, Helen.


Peppi Azzopardi jikkummenta dwar din it-telfa: "L-imħabba li Alfred u l-mamà tiegħu kellhom għal xulxin kienet unika, profonda, bla kundizzjoni. Waqt l-Istrina, hekk kif irnexxilna nitkellmu ftit, Alfred kellimni biss dwar ommu. Il-mod kif kien jitkellem dwar kien ta' eżempju għalija. Nuru solidarjetà ma' Alfred u l-għomor mill-qalb."

Fuq Facebook spikkaw diversi kumment ta' nies li taw il-kondoljanzi lil Alfred Zammit.


Ray Azzopardi stqarr li Helen kienet mara eżemplari li kull darba li taraha dejjem tara dik il-mara tal-familja li rabbiet familja sew.
Kumment ieħor kien ta' Margaret Camilleri li qalet lil Alfred li ommu ħadet ħsiebu mill-art u issa se tieħu ħsiebu mis-sema. 
Kien hemm ukoll il-kumment ta' Deo Debono li qal: "Kondoljanzi lill-familja Zammit għat-telfa ta' Helen Zammit speċjalment lil binha Alfred Zammit u n-neputi Hayden Sciberras li jħobbuha daqs id-dawl t'għajnejhom. Kull meta morna Lourdes kienet titlob għal ħafna u ħafna nies, tipprova tiftakar f'kulħadd speċjalment fil-familja li għaliha kienet id-dinja. Devota kbira ta' Santa Rita. Issa se tiltaqa' magħha u żgur se titlobha għall-għażiża familja tagħha. Kondoljanzi lilhom u nwegħidhom tlabi!"

Spikkaw ukoll il-kummenti ta' diversi personalitajiet, fosthom ta' Karl Stagno Navarra li ta l-kuraġġ lil Alfred.
Maria La Barokka Muscat kitbet hekk: "Kuraġġ lill-għażiż ħabib tiegħi Alfred Zammit li għadu kif tilef lill-għażiża ommu. Kuraġġ ħabib tiegħi. Għandek tkun kburi, għaliex kont magħhha sal-aħħar ... ħabbejtha b'qalbek kollha, u fuq kollox għamiltha kburija b'ħidmietek. Kuraġġ ħabib tiegħi."
L-aħħar tislima se tingħata nhar l-Erbgħa li ġej fil-parroċċa ta' San Duminku l-Belt Valletta, fit-8:30am.

1 comment:

  1. kondoljanzi alfred hi ghax vera tlift tezor ghax kienet mara xempju ta lunur jien ghalkemm miz zejtun hima kont niltaqa maha ta spis kuragg alfred ghax naf xi tlift

    ReplyDelete