best deal

Wednesday, 14 February 2018

BIL-FILMAT: Katriel jagħlaq 13 u jgħaddi messaġġ lill-mamà u lill-papà tiegħu


Katriel għalaq 13-il sena u għadda messaġġ lil ommu u 'l missieru.

Is-Sibt li għadda Katriel, it-tifel li seraq qalb il-Maltin u l-Għawdxin kollha bil-kuraġġ li għandu minkejja l-mard tiegħu, għalaq 13-il sena.

Aħna tkellimna ma' Katriel li għadda messaġġ qasir u ħelu lil ommu u lil missieru. "Inħobbok ħafna ma talli ġibtni fid-dinja, u grazzi lilek u lill-papà talli intom taħdmu għalija."

U x'għamel Katriel f'għeluq sninu? "Minħabba li kienet ix-xita qgħadt ġewwa nara t-televiżjoni. Però tad-dar għamluli sorpriża u ġabuli kejk. In-nies bagħtuli ħafna messaġġi jgħiduli happy birthday u jalla tirċievi dak li tixtieq qalbek."

Jekk kontu Ħaż-Żabbar il-Ħadd li għadda, forsi rajtu lil Katriel liebes ta' Eġizzjan flimkien ma' karru li għamel hu stess. Katriel iħobb ħafna l-istil Eġizzjan, u flimkien ma' zijuh għamel karru għall-karnival li ħadu biċċa xogħol mhux ħażin. 


"Ħriġt bl-idea jiena li l-karru nagħmluh fuq l-Eġizzjani. Imbagħad iz-ziju tiegħi beda jfittex fuq l-internet biex jagħmel il-karru u ħloqnieh. Kien fih ħafna xogħol għax ridt niżbogħ il-karti bil-kolla u l-kuluri." U l-Ħadd li għadda Katriel seraq l-attenzjoni ta' nies li kienu preżenti Ħaż-Żabbar. "Ħafna nies bdew jagħrfuni u jwaqqfuni biex jgħiduli kemm hu sabiħ u min għamlu. Ħafna wkoll bdew jieħdu r-ritratti miegħi wkoll," temm jgħidilna Katriel.

2 comments: