best deal

Friday, 2 February 2018

Cherylis ipproponiet lil Kimberly biex tiżżewwiġha

 Cherylis ipproponiet lit-tfajla tagħha Kimberly biex tiżżewwiġha.


Cherylis, minn Dwett, tispjegalna kif kienu l-Italja meta pproponitilha. "Ftehmna li ħa mmorru vaganza u kont ilni ngħid li rrid nagħmilha. Sibt il-kuraġġ u pproponejtilha quddiem il-Fontana di Trevi." U Kim tgħidilha iva!



Fuq is-sufan kellna magħna lil omm Cherylis li tgħidilna li tħobbhom kif tħobb lit-tnejn li huma. "Meta jiġġieldu ma nżomm ma' ħadd. Ma nistax nindaħal u noqgħod lura. Inħobbhom lit-tnejn li huma."

No comments:

Post a Comment