best deal

Thursday, 8 February 2018

Mititilhom il-kelba u ma sabux fejn jikkremawha f'Malta u ddeċidew li jagħmlu xi ħaġa li tbellhek


Erskine Vella li ftit tal-jiem ilu mititlu l-kelba u sar jaf li ma jistax jikkremaha għax m'għadx hemm fejn, għadu kemm ta donazzjoni ta' €14,000 sabiex dan is-servizz jerga' jsir possibbli f'Malta. Grazzi għal Erskine u Christopher Attard tal-Best Deal Properties, in-nies li jmutilhom pet se jerġa' jkollhom il-possibbiltà li jaħarqu lill-pet tagħhom u jieħdu l-irmied tiegħu magħhom d-dar bħala tifkira.

Sa ftit zmienu ilu l-pets li kienu jmutu kienu jiġu maħruqa individwalment permezz ta' inċineratur u l-familja kienet tieħu l-irmied tiegħu magħha bħala tifkira, iżda bħalissa m'għadx hawn fejn tikkrema jew tidfen lill-pets b'dinjità. B'hekk l-Island Sanctuary bdew kampanja sabiex jiġabru l-flus ħalli jinfetaħ inċineratur ġdid u sa ftit ilu kienu ġabru €10,000, biex jixtru incineratur ġdid li jiswa €24,000.

Maria D'Amato, persuna li taħdem ħafna għad-drittijiet tal-annimali, tkellmet ma' Xarabank u qaltilna li rċeviet telefonata mingħand raġel li qalilha li mititlu l-kelba u peress li l-inċineratur m'għadux hemm ma jafx x'se jaqbad jagħmel.

"Għal dan ir-raġel u martu, il-kelba kienet parti mill-familja b'hekk ma kinux se jaċċettaw l-option li joħduha l-biċċerija biex tintrema ġo skip mal-annimali l-oħra," qaltilna Maria. "Meta jkollok pet tkun trid rikordju tiegħu; jew iżżomm l-irmied tiegħu, jew għall-inqas tidfnu f'post li taf, b'mod dinjituż."

Peress li dan ir-raġel ma għandux art privata tiegħu fejn jidfen lill-kelba u lanqas m'hawn inċineratur fejn jikkremaha, huwa ġie daru mal-ħajt u ma kienx jaf x'se jaqbad jagħmel. B'hekk tkellem ma' Maria D'Amato u talabha tgħinu. Maria rat kif għamlet u rnexxielha ġġib permess mingħand missierha sabiex din il-kelba tindifen fl-għalqa tieghu. U hekk għamlu.Maria D'Amato

Ir-raġel u martu xtaqu juru l-apprezzament tagħhom lejn dak li għamlet Maria u xtaqu jagħtuha rigal iżda hi insistiet li m'hemmx imniex u qaltilhom biex fil-każ jagħtu donazzjoni żgħira lill-Island Sanctuary sabiex ikomplu jgħinu biex jinfetaħ l-inċineratur il-ġdid. Dan ir-raġel, li hu Erskine Vella mill-Best Deal Properties tkellem mal-business partner tiegħu Christopher Attard u flimkien iddeċidew li f'isem il-Best Deal Properties jagħtu d-donazzjoni ta' €14,000 lill-Island Sanctuary, jiġifieri l-ammont sħiħ li kien baqa' sabiex tiġabar is-somma sħiħa biex isir l-inċineratur.


Christopher u Erskine

Aħna tkellimna ma' Erskine li qalilna li "kieku jien u marti Sabrina kellna l-option tal-cremation, kieku ma konniex ngħaddu mit-tbatija li għaddejna aħna u t-tfal. Kieku stajna nieħdu tifkira tagħha magħna d-dar, kieku t-tbatija kienet tkun ftit inqas".

Permezz ta' dan il-ġest sabiħ minn Christopher u Erskine tal-Best Deal Properties u mill-Island Sanctuaryissa kull min għandu pet jista' jserraħ rasu li wara li l-pet imut se jerġa' jkun hemm il-possibbiltà li l-irmied jinżamm mill-familja bħala tifkira.

No comments:

Post a Comment