best deal

Friday, 2 February 2018

Qalulha li trid tindilek bil-ħall u belgħetha


Ġimagħtejn wara kienet se tiżżewweġ u semgħet mill-kollegi tagħha u għamlet il-ħall.F'Xarabank, Eleanor tirrakkonta kif sħabha tax-xogħol qalulha biex tindilek bil-ħall ħalli ma taqbadhiex iċ-chicken pox. "Ġie s-CEO fl-uffiċċju tal-maniġer tiegħi u qalilha li hawn iċ-chicken pox u jista' jkun li tinfirex. Ġimagħtejn qabel it-tieġ ma ridtx nimrad. L-għada, ħabibti ġiet b'ponta u bdiet tħoxx quddiem. Tani panic għax ħsibt li ħaditha ħabibti u din kienet se tkun qiegħda miegħi fl-uffiċċju l-ġurnata kollha."

"Imbagħad reġa' ġie s-CEO u qalli li biex nipprevjenzi ċ-chicken pox rrid nindilek bil-ħall. Jien blajtha u mbagħad ħabibti qaltli biex wara x-xogħol immorru u nixtru l-ħall. Għedtilha kollox nagħmel biex ma nimradtx. Xtrajt il-ħall u għedtilhom li se nindilek bih id-dar. Minflok qaluli biex nindilek ix-xogħol u trid tarani nindilek bil-ħall u huma jidħku bija!"

No comments:

Post a Comment