best deal

Tuesday, 6 March 2018

BIL-FILMATI: "Jiġifieri jien mhux se mmut?" - Quiven


Quiven irċieva riżultati pożittivi.


Meta kellu 4 xhur, lil Quiven sabulu kanċer f'għajnu. Minħabba l-marda, tilef id-dawl f'dik l-għajn. Ftit wara, il-kanċer reġa' ħariġlu fl-għajn l-oħra, u t-tobba qalu lil ommu u lil missieru: "Jew inneħħulu għajnejh jew il-kanċer jinfirixlu." Meta qalulhom li se jaqlgħulu għajnejh, missier u omm Quiven offrew għajnejhom. Illum Quiven ma jara xejn.Ftit jiem ilu, ommu Karen, missieru Johann u Quiven telgħu l-Ingilterra għal check-up li jsir kull sena. Minn tlett ijiem, idumu 11-il jum. "Konna l-isptar u sabu li Quiven kellu l-glandoli minfuħin. Għedtilhom li konna ma nifilħux iżda ħasbu li aħjar jerġgħu jagħmlulu t-testijiet. Dak il-ħin ixxokkajt ruħi u bdejna nibżgħu li se terġa' tibda l-istorja mill-ġdid. Meta bdejna nsaqsuhom ma bdewx jgħidulna jekk mhix xejn jew jekk hijiex xi ħaġa serja. Però wara li ċċekkjaw fuqha ħafna professjonisti, qalulna li nistgħu nserrħu rasna u li Quiven għandu riżultati pożittivi," tgħidilna Karen.Dak il-ħin Quiven isaqsi lil ommu mistoqsija partikolari. "Dak il-ħin bdejt ngħannqu u nbusu. Qalli, 'Ma x'ġara?' Jiġifieri mhux se mmut?' Ħassejna li twelidna mill-ġdid. B'din l-aħbar stajna mmorru lura d-dar u niċċelebraw il-quddiesa f'għeluq is-sena minn meta mietet ommi mal-familja."

 

U xi jfisser Puttinu għal Karen? "Meta mmorru l-outpatients, ma nistgħux ma mmorrux ir-rainbow ward biex naraw lil ta' Puttinu. Anke f'dawn il-11-il jum li għamilna l-Ingilterra, għenuna. Puttinu huwa serħan tal-moħħ, li jiġri x'jiġri ħa ssib spalla fuq xiex isserraħ. Inħobbhom ħafna u nqishom parti mill-familja daqskemm jagħmlu ma' Quiven u ma' tfal oħra."

Infakkrek tiftakar li fil-Ġimgħa l-Kbira, f'Xarabank, se tgħin lil ta' Puttinu.

No comments:

Post a Comment