best deal

Friday, 9 March 2018

Lil Charles Miceli


Insellmu lil Charles Miceli bil-poeżija li kiteb Peppi Azzopardi.

Kont taħdem wisq favur il-foqra
Kontu tħobbu wisq lill-għajrek
Illum pajjiżna ftaqar
Mingħajrek ...Charles Miceli kien bniedem li ħadem kontra l-faqar f'Malta. Dan l-attivist waqqaf il-grupp Alleanza kontra l-Faqar. Huwa miet fl-età ta' 68 sena u ħalla jibku warajh lil martu Pauline, u lil uliedu.

No comments:

Post a Comment