best deal

Thursday, 29 March 2018

“Qabel telaq, Dustin dar lejja u qalli ‘Inħobbok’”Maria. Fid-duluri tas-sena l-oħra saru jafu li żewġha Dustin marid bil-kanċer. Ftit jiem ilu Dustin ħalliena. Kellu 31 sena. Ħalla warajh lil ibnu Jack ta’ sentejn. Ħalla warajh lil martu Maria.


“L-aħħar ftit jiem kien iħares lejja u jgħidli, ‘Together’ u jien ngħidlu, ‘Għal dejjem’. Qabel telaq kien dar lejja u qalli, ‘Inħobbok’, u għedtlu, ‘Anke jien.’”


Fil-funeral, Maria tħossha kburija bi żewġha. “Meta rajt dawk in-nies kollha fil-knisja, dik iċ-ċapċipa kbira li daħlet ġo qalbi... kont kburija li kont il-mara tiegħu imma issa iktar u iktar għax naf kemm kien maħbub.”

Maria titkellem miegħu kull ħin u kull mument. “Il-ħin kollu. Kull ħin u kull mument. Nitkellem miegħu imma ma jirrispondinix. Però naf li qiegħed jismagħni.”


Minkejja li Dustin m’għadux magħna, Maria se tkompli tgħin lil Puttinu. “Għalkemm jien tlift ir-raġel tiegħi jiena se nibqa’ ngħin. Kieku kien hawn hu hekk kien jagħmel. Dustin kien iħobb jgħin u ovvjament xogħlu irrid nieħdu jien. Bħala turija ta’ apprezzament, dak li għamel magħna Puttinu, jiena rrid nagħti lura bi sħiħ.”

Nhar il-Ġimgħa l-Kbira, f’Xarabank, ftakar f’Puttinu.

No comments:

Post a Comment