best deal

Wednesday, 4 April 2018

"Il-kolla mhijiex illegali" - Arnold SciberrasId-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali qal li din hija illegali.Ilbieraħ raġel qalilna li ma kienx jaf li l-kolla tal-ġrieden illegali u se jtellgħuh l-Qorti. Dan wara li r-raġel uża l-kolla biex jikkontrolla l-infestazzjoni tal-ġrieden f'daru u minflok ġurdien, mal-kolla weħel pitirross. 

Ħafna staqsew, 'Imma jekk hija illegali kif qed tinbiegħ mill-ħwienet?" Aħna komplejna nistaqsu u tkellimna ma' Arnold Sciberras, professional pest controller speċjalizzat l-iktar fil-ġrieden u gradwa f'dan il-qasam mill-Università ta' Warwick. 

Jgħidilna li l-kolla mhijiex illegali. "Għall-bidu l-Kummissjarju tad-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali qal li hija illegali. Jiena ċempiltlu u għedtlu li fittixna fil-leġiżlatura Maltija, u l-liġi ma tgħidx li ma tistax tuża kolla u lanqas tgħid li hija illegali. Il-moħqrija hija illegali u huwa xtaq juri l-pubbliku li ma tistax taqbad u tuża dawn l-affarijiet bl-addoċċ"


Ritratt: Arnold Sciberras (Times of Malta)
Arnold Sciberras jagħti l-opinjoni tiegħu fuq l-użu tal-kolla. "Jien wieħed minn dawk li qed nipproponi li l-kolla tiġi illegali għall-pubbliku u tiġi użata minn nies professjonali biss għax huma jimmiraw għal pest partikolari u ma jiġux affettwati speċi oħra li huma protetti bil-liġi.  Nemmen ukoll li għandha tintuża kolla partikolari għax hemm oħrajn li jitterminaw il-ħajja ta' annimali b'mod li mhux xieraq.

Aħna tkellimna wkoll mad-Direttorat għat-Trattament Xieraq tal-Annimali dwar l-istorja tal-bieraħ. Filwaqt li ma qalliniex jekk ir-raġel se jittellax il-Qorti, ma tax reazzjoni għall-artiklu u stqarr magħna li l-każ qed jiġi investigat.

Inti taqbel mal-użu tal-kolla?

No comments:

Post a Comment