best deal

Tuesday, 15 May 2018

BIL-FILMAT: X'inhu jagħmel dan l-alpaca f'klassi tal-iskola?


Illum l-alpaca Bjorn mar sal-iskola ta' Santa Margerita, Bormla.


Aħna tkellimna ma' Anton Rea Cutajar, mill-Arka ta' Noe, li ftit tal-ħin ilu flimkien ma' Bjorn marru sal-iskola ta' Bormla. 

Bħalissa qed issir kampanja, li fiha Anton flimkien ma' annimal mill-Arka ta' Noe, imorru sal-iskejjel. "Bħalissa qed issir din il-kampanja biex nedukaw lit-tfal għal mal-annimali. Ħafna mit-tfal imorru jiġru huma fuq l-annimali. Issa aħna qed ngħallmuhom lit-tfal li l-annimali ma tridx tiġri fuqhom, imma tħallihom jiġu huma biex jintegraw miegħek."

Din mhux l-ewwel darba li Bjorn mar fl-iskejjel u Anton jgħidilna għaliex sejjer Bjorn. "Illum lill-istudenti se nġibilhom lil Alpaca għax huwa wieħed mill-iktar annimali friendly li jeżisti. Illum se noqogħdu nitkellmu fuqu. Għat-tfal din xi ħaġa ġdida, imma t-tfal jieħu pjaċir ħafna. Għall-ewwel l-istudenti jibdew jgħajtu, u tista' timmaġina r-reazzjoni tagħhom."

Anton jgħidilna li l-għala semmew lil din l-alpaca Bjorn. "L-alpaca semmejnieh Bjorn għaliex dakinhar li twieled konna għamilna attività għall-ALS, fejn konna ġbarna l-flus u għamilna l-flokkijiet bi kliem My Name is Bjorn."

Itemm b'messaġġ għat-tfal: "Il-messaġġ huwa biex it-tfal ikunu konxji ta' kemm l-annimali huma importanti fil-ħajja."

No comments:

Post a Comment