best deal

Tuesday, 8 May 2018

ESKLUSSIVA: Telefonata mid-Depow (dwar il-mara tixxemmex fuq Tritoni)


Ilbieraħ il-Pulizija marru jkellmu lil din it-tfajla li kienet qed tixxemmex. 


B'mod esklussiv, din hi t-telefonata mid-depow:

LEĦEN TA' MARA (BLA NIFS): Hello, urġenti please, hawn fuq it-Tritoni hawn mara kważi bil-patata barra qiegħda tixxemmex.

DEPOW (RELAXED): Ok sinjura issa nibagħtu lil xi ħadd ... 

LEĦEN TA' MARA: Issa, issa issa ibagħtu għax għadu kif għadda raġel u beda jiċċassa lejha u jgħid kemm hi armata.

DEPOW: Armata? Le jekk armata meta nibgħat mela spettur, surġent u pulizija u jekk jista' jiġi, jiġi anke l-Kummissarju ... 

Ilħna fil-bogħod, "Ħa mmur jien sir, ħa mmur jien, it's not fair, meta jkun hemm każijiet ta' indiċenza dejjem lil dak tibgħat sir. Lili għal xi purċissjoni ssibni."

Kitba: Peppi Azzopard

No comments:

Post a Comment