best deal

Thursday, 24 May 2018

"Nixtieq li l-mowbajl ta' ommi ma kienx jeżisti"Għalliema staqsiet lill-istudenti tagħha tat-tieni sena jiktbu fuq invenzjoni li kieku xtaqu li ma kinitx teżisti.


Minn 21 student, erbgħa minnhom iddeċidew li jiktbu fuq dan is-suġġett. Wieħed mill-istudenti kiteb li xtaqt li kieku ma kienx jeżisti l-mowbajl.

U kiteb hekk: "Kieku kelli nsemmi x'invenzjoni li ma togħġobnix, insemmi l-mowbajl. Ma jogħoġbnix il-mowbajl għax il-mamà u l-papà tiegħi kuljum ikunu fuq il-mowbajl. Li tuża l-mowbajl, xi kultant huwa vizzju ħażin ħafna. Nobogħdu l-mowbajl ta' ommi u nixtieq li qatt ma kellha wieħed. Il-mowbajl huwa dak l-invenzjoni li ma jogħġobnix."

Inti taħseb li l-ġenituri qed iqattgħu iktar ħin fuq il-mowbajl, milli fuq it-tfal?

No comments:

Post a Comment