best deal

Monday, 14 May 2018

"Tal-biża' li sirt naf li miet missieri eżatt kif ħa naqbad ajruplan" - David ThakeL-attur Charles Thake miet is-Sibt li għadda fl-età ta' 90 sena.Aħna tkellimna ma' ibnu, David Thake, li jgħidilna kif ħa l-aħbar li miet missieru eżatt kif kien ħa jaqbad ajruplan. "Kont qiegħed fl-ajruport ta' Chicago biex naqbad titjira lejn Franza biex niġi lura lejn Malta. Kienu qaluli li l-papà kien ħassu ftit ħażin filgħodu, però mbagħad kien qaleb għall-aħjar. Kont għedt lil ħuti li malli nasal Malta mmur narah għax moħħi kien mistrieħ li kien qaleb għall-aħjar. Però f'ħin minnhom irċevejt telefonata mingħand ħija illi qalli li kien għadu kemm miet il-papà."

Charles miet mewta trankwilla. "Minn dak li sirt naf mingħand ħuti, il-papà miet mewta trankwilla. Kien iħobb jilgħab b'rubik's cube u talab lill-infermiera biex tagħtihielu. Kien qed jilgħab biha, u talab għal tazza ilma, u sakemm ħarġet u reġgħet lura, miet. Hija sensazzjoni tal-biża' li titlef lil missierek meta inti tkun 'il bogħod minnu."

David jgħidilna kif għal missieru, il-familja kienet iċ-ċentru ta' ħajtu. "Il-papà għal kull tifel huwa l-mentor. Il-persuna li mit-tfulitek jurik kif għandek timxi il-passi tal-ħajja. Min ikollu l-isfortuna li jkollu lil missieru li ma jagħtihx din id-direzzjoni jbati tul ħajtu kollha. Jiena u ħuti, konna ffortunati li kellna persuna bħall-papà illi kellu l-familja bħala ċ-ċentru ta' ħajtu. Il-papà tiegħi mill-ewwel ġranet li bena l-familja mal-mamà, kien iddedika ħajtu kompletament għall-familja tiegħu."

Jistqarr li missieru kien kapaċi jirrealta ma' kulħadd. "Il-papà kien uniku. Fir-realtà kulħadd huwa uniku imma kien persuna li fid-dar konna naraw bniedem differenti minn kif kienu jarawh in-nies. Filwaqt li kien wiċċ pubbliku u kellu impenn lejn dik il-parti tal-ħajja professjonali tiegħu, id-dar konna naraw missier normali. Kien isus warajna fil-homeworks u jara li ħadd ma jtawwal ilsienu. Fi tfuliti qattajt ħafna żmien mal-papà u kont immur miegħu fil-postijiet kollha fejn kien jagħmel xi play jew show. Allura meta kont immur miegħu, kont narah bħala bniedem li kien kapaċi jirrealta ma' kulħadd. Mill-iktar persuna intelliġenti għall-iktar persuna fqir. Kien jirrealta u jitkellem bil-lingwa ta' kulħadd."

Ritratt: Ġorġ Mallia
Jispjegalna kif minkejja li kien jiċċajta fuq kollox, kellu prinċipji sodi. "Kellu sens umoristiku li kien jaf jagħmel ċajta minn kollox. Però kellu prinċipji sodi ħafna dwar dak li kien sewwa u dak li ma kienx sewwa. Filwaqt illi kien persuna toleranti ħafna, affarijiet li forsi aħna noħduhom bħala parti normali fis-soċjetà, bħal persuni gay, persuni separati u divorzjati, il-papà filwaqt li kellu l-prinċipji tiegħu, qatt ma kien jikkundanna lil ħadd. Però ma kienx ifisser illi qed ibiddel kif jaħsibha jew dak li jidhirlu li huwa sewwa."

Charles jibqa' mfakkar għal partijiet komiċi tiegħu fit-teatru u fit-televiżjoni. L-aħħar tislima se tingħata nhar l-Erbgħa li ġej, fis-Santwarju tal-Ħniena Divina, San Pawl tat-Tarġa, fis-14:00pm. 

No comments:

Post a Comment