best deal

Thursday, 21 June 2018

"Nixtieq li l-Membri Parlamentari jagħmlu ġurnata fuq is-siġġu tar-roti"


Jeanesse Abela tgħaddi minn ostakli kbar kuljum bla bżonn.

Jeanesse li twieldet b'cerebal palsy tistqarr magħna ix-xewqa li tkun indipendenti minkejja fuq siġġu tar-roti, iżda l-ostakli li tiltaqa' magħhom fit-triq ma jħalluhiex. "Jiena nħobb inkun independenti . Peress li noqgħod l-Imsida, li huwa post ċentrali li tista' tmur bil-mixi, fil-każ tiegħi bis-siġġu tar-roti elettroniku, sa Ta' Sliema, il-Gżira u Ta' Xbiex, nieħu gost li nkun libera u mhux ħaddieħor joqgħod jimbuttani, ġeneralment ikun missieri li llum kiber fl-età u għad m'għandniex karozza addatta għas-siġġu tar-roti. Però meta niġi biex immur f'dawn il-posijiet insib ħafna ostakli minn bieb 'il barra."

L-akbar problemi li ssib Jeanesse huma fil-bankini. Dawn il-problemi telenkahom u tgħid x'sippost għandu jsir. "Il-problemi li nsib huma l-arbli fejn ir-rampa u f'nofs il-bankini, karozzi li jipparkjaw quddiem ir-rampa, iż-żibel fuq il-bankini, bankini mkissrin jew għoljin u b'turġien li ma tistax tgħaddi, it-toroq b'ħofor kbar u mħarbtin, l-imwejjed tar-ristoranti u s-siġġijiet li jagħlqu l-passaġġ tal-bankini u l-karozzi li jipparkjaw quddiem garaxx jew bieb riservat. Għandhom jagħmlu iktar parkeġġi riservati, il-gwardjani lokali għandhom jagħmlu xogħolhom sew u min m'għandux blue stricker m'għandux jitħalla jipparkja fil-parkeġġ riservat."

Tispjega kif ġieli ressqet l-ilmenti tagħha iżda dawn waqgħu fuq widnejn torox. "Dawn huma kollha ostakli li ngħaddi minnhom kuljum bla bżonn u minħabba nuqqas ta' ħsieb. Ħafna huma dawk li bħali, anke anzjani u nisa bil-pushchairs, jgħaddu minn dawn l-ostakli u jbatu wkoll."

Tixtieq li l-Membri Parlamentari jagħmlu ġurnata fuq siġġu tar-roti, bħalma tagħmel hi kuljum, ħalli jħossu dak li tgħaddi minnu hi fit-toroq. "L-appell tiegħi nagħmlu spiss fuq il-midja soċjali. Però mhux qed jasal għand min sippost għandu jasal, bħall-awtoritajiet. Nappella minn qalbi biex isir xi ħaġa minn kull kunsill lokali u jagħmlu l-isforz tagħhom biex jittranġaw l-affarijiet. Nixtieq li l-kbarat, bħalma huma l-Membri Parlamentari u oħrajn, jagħmlu ġurnata fis-siġġu tar-roti u jaraw kif iħossuhom huma fuqu biex jifhmu eżatt il-vera ostakli li nsibu ta' kuljum. Jalla dan l-appell jasal għall-ġid ta' kulħadd biex b'hekk kulħadd jgħix kif sippost u jkollna soċjetà iktar aċċessibbli."

No comments:

Post a Comment