best deal

Wednesday, 20 June 2018

"Tajjarni, baqa' għaddej u issa għandi minn tal-inqas xahar ma mmurx ix-xogħol"Ir-raġel ittajjar minn karozza li baqgħet għaddejja.


Dan ir-raġel li qed taraw fir-ritratt ittajjar bħal-lum ġimgħa u għandu minn tal-inqas xahar ma jmurx ix-xogħol minħabba l-ġrieħi gravi li ġarrab.

James Wells jirrakkontalna kif seħħ l-inċident. "Bħal-lum ġimgħa spiċċajt mix-xogħol għall-ħabta tal-erbgħa. Bħas-soltu wara li mort mid-dar, kont nieżel fejn id-dgħajsa bil-mutur. Kien daqsxejn tar-riħ u xħin wasalt il-Ħamrun, ħariġli wieħed minn triq fil-ġenb, u tani daqqa b'saħħitha bil-karozza."


"Is-sewwieq tal-karozza baqa' għaddej. Jien inqlibt, waqajt, il-mutur tela' fuq il-bankina ħdejna n-nies u malli kont mal-art stajt nara li l-karozza kienet Toyota Vitz bajda imma n-number plate ma stajtx narah."

James ġarrab ġrieħi serji. "Jiena ħadt daqqa kbira ġo rasi tant li anke l-helmet inkisret u kelli żlogatura fl-ispalla. Dak il-ħin rajt kif għamilt biex inkun safe u n-nies telgħuni fuq il-bankina. Imbagħad niftakar li ġiet il-mara u ħaduni l-isptar bl-ambulanza."

Sa issa s-sewwieq tal-karozza għadu ma nqabadx, u l-Pulizija għaddejja b'ħidma kontinwa biex jipprovaw isibu min hu minn fuq il-kameras. James għandu minn tal-inqas xahar ma jmurx xogħol u għamel l-ewwel jumejn ma jistax jimxi minħabba l-ġrieħi gravi li ġarrab.

James jgħaddi messaġġ għal iktar rispett lejn is-sewwieqa tal-muturi. "Għandna nkunu responsabbli għal dak li nagħmlu. Anke jekk tolqot kelb jew qattus għandek tinżel, aħseb u ara bniedem. In-nies għandhom ikunu moħħhom hemm għas-sewwieqa tal-muturi. Nixtieq li jkun hemm iktar rispett fit-toroq."

Ritratt: motors.mega.mu

No comments:

Post a Comment