best deal

Friday, 6 July 2018

"It-tifla tiegħi tniggżet minn siringa li sabet fejn il-baħar"Din l-omm tispjega kif għandha 3 xhur tistenna r-riżultati tad-demm tat-tifla biex tara jekk ħadithiex xi mard minn din is-siringa li tniggżet minnha.Aħna tkellimna mal-omm, Jessica Mackay li tgħaddilna dak li ġara xahar ilu, meta flimkien mat-tfal tagħha marru jgħumu fejn il-fossa tal-Belt. "Kienu qed jilagħbu fejn il-baħar u mal-art kien hemm siringa. It-tfal sabu waħda, u t-tifla, li għandha 7 snin, ma kinitx taf x'inhi, qabditha u tniggżet biha."

Jessica ħadet lit-tifla l-polyclinic u minn hemm spiċċat l-isptar. "Iġġennint xħin indunajt x'inhi. Għall-ewwel meta bdejt ngħajjat biex nara x'inhi, it-tfal qabdu u tefgħuha l-baħar. B'hekk ma sajtx nara x'kellha fiha jew x'ma kellhiex. Ħadtha l-polyclinic u minn hemm bagħtuni l-isptar biex it-tifla tieħu t-testijiet tad-demm. Ċerti riżultati ta' dawn t-testijiet, bħal tal-HIV, idumu 3 xhur biex jagħtuhomlna. Aħna nafu kemm aħna inkwetati."


U tgħaddi suġġeriment dwar is-siringi li jingħataw mill-kliniċi. "Din tista' tiġri lil kull tifel u tifla f'Malta. Jiena s-suġġeriment tiegħi huwa li Malta għandha tkun bħall-pajjiżi ta' barra. Jekk il-kliniċi jagħtuk 4 siringi, xħin tkun użajthom, toħodhom lura hemmhekk u jagħtuk 4 ġodda. Mhux jagħtuk 4 u xħin jintużaw, jaqbdu u jitfgħuhom fejn ġie ġie bla rispett ta' xejn. Jien m'għandix kontra dawn in-nies, imma dan periklu li jkun hemm tfal innoċenti li jitniggżu minn siringa u jieħdu marda għax din intefgħet bl-addoċċ, jiena weġgħa ta' qalb."

2 comments:

 1. Jisimni Clyde Caruana, jien politiku Malti fi ħdan il-Partit Laburista, minn Novembru 2020 Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol.
  Il-faqar dejjem jikber li bħalissa qed iħawwad lill-umanità minħabba d-diversi mard u diżastri naturali qed jagħti daqqa vjolenti lill-popolazzjonijiet għax il-maġġoranza tal-ġenituri m’għadx għandhom biżżejjed mezzi finanzjarji biex jiżguraw id-diversi proġetti tagħhom u speċjalment biex jiżguraw il-miżati tal-iskola ta’ wliedhom. . Jien f’kollaborazzjoni mal-Fond Monetarju Internazzjonali u l-Unjoni Ewropea, flimkien ordnajna lill-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji biex tagħti fondi mhux rifondibbli lill-ġenituri bi proġetti konkreti iżda li qed ibatu biex jiksbuhom. Nitlobkom biex tafdaw l-organizzazzjoni billi tikkuntattjaw l-Email sabiex tibbenefika malajr minn fondi mhux rimborsabbli.

  Email: rosaemilieserge@gmail.com
  Email: rosaemilieserge@gmail.com
  Email: rosaemilieserge@gmail.com

  Grazzi

  ReplyDelete
 2. The Desktop Metal Studio System+ is an interesting providing because of|as a outcome of} may possibly} produce 3D metallic elements made from metal, aluminum, copper, and even titanium. Physically, the machine can fit onto a desk or a workbench and doesn't require a complete factory setting to create prototypes the corporate says are the equivalent in energy and characteristics as injection molded elements. From plastic toothbrushes to candy wrappers, trendy life is here-today, gone-tomorrow—convenient, cheap, and disposable. Christmas Sweater Men Not everyone appreciates off-the-shelf mass manufacturing, nevertheless, which is why costly "designer labels" are so well-liked. In the long run}, extra of us are going find a way to|to have the ability to} take pleasure in the advantages of affordable, highly customized products custom-made to our exact specification.

  ReplyDelete