best deal

Sunday, 8 July 2018

L-istorja tal-omm li keċċewlha lil bintha miċ-childcare qajmet kontroversja, u aħna komplejna ninvestigaw


Il-ġimgħa l-oħra fuq dan is-sit irrakkontajna l-istorja ta' omm li qaltilna li t-tifla tagħha ta' sena u disa' xhur kienet qed tmur f'childcare centre fejn tifel kien gidimha, u mbagħad irrakkontat li darba fost l-oħrajn, bintha tkeċċiet ħesrem mingħajr raġuni minn din l-istess skola.

Aħna bgħatna lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni dwar dan il-każ, u kif konna għadna qed nistennew, qabel ma rċevejna risposta, l-istorja qajmet kontroversja fuq l-internet. Saħansitra għamlu kuntatt magħna s-sid taċ-childcare centre stess u diversi ġenituri li wkoll jibagħtu lil uliedhom fl-istess skola, u qalulna li dak li kien qed jingħad mhuwiex vera. U għalhekk aħna ddeċidejna li mmorru f'dan iċ-childcare centre u nistaqsu l-mistoqsijiet lis-sid u lill-ġenituri bit-tama li nikxfu l-verità.

L-omm li kkuntattjatna l-ġimgħa l-oħra ammettiet magħna li waqt li kienet fic-childcare, bintha mbuttat tifel u dan gidimha. Huwa vizzju komuni ħafna li ġieli jaqbdu t-tfal iż-żgħar, li jimbuttaw jew imissu lil xulxin.

"Mort niġbor lit-tifla u l-persuna li tieħu ħsieb iċ-childcare qaltli li se jkollha twaqqaf lil binti milli tmur hemm għax qed timbotta t-tfal u tweġġagħhom," qaltilna l-omm. "It-tifla tiegħi kienet il-vittma tal-gidma, u ma nistax nifhem kif binti tkeċċiet u t-tifel li gidimha baqa' hemm," insistiet l-omm.

Aħna tkellimna mal-persuna li tieħu ħsieb ic-childcare centre u skontha, l-istorja hija ftit differenti. "Ma stajtx nagħmel mod ieħor ħlief li nwaqqafha. It-tifla konna ilna ninnutawha timbotta tfal oħra, u lil ommha dejjem kont inżommha nfurmata b'dak li qed jiġri," qaltilna sidt ic-childcare centre. "Saħansitra pruvajna nsolvu s-sitwazzjoni flimkien billi nibdlulha l-post u l-ambjent bit-tama li taqta' dan il-vizzju. Lill-omm kont navżaha dejjem x'qed nagħmel u mill-messaġġi li kienet tibgħatli kien jidher li qed tifhem x'qed jiġri u qed taqbel ma' dak li kont qed nagħmel."

L-omm ikkonfermat ukoll li kienu jibagħtu dawn il-messaġġi. "Kienet tibgħatli: 'She is doing well. She is always improving. I'm surprised at her development.' Għalhekk ma nistax nifhem kif imbagħad keċċietha," qaltilna l-omm.

Madanakollu, sidt iċ-childcare centre qaltilna li dawn il-messaġġi kienu jirreferu għal attivitajiet oħra li kienu jsiru fl-iskola matul il-ġurnata. Qaltilna wkoll li din l-istorja tal-imbuttar ma ġratx darba, u rrepetiet ruħha wisq drabi għal diversi xhur, u allura fil-bidu ta' Ġunju kellha tavża lill-omm biex tibda tfittex post ieħor fejn it-tifla tista' tmur childcare.

"Meta għedtilha hekk kellna diżgwit, għax hi u r-raġel tagħha kienu kontra din id-deċiżjoni u kelli niddeċiedi li nwaqqaf lit-tifla immedjatament," qaltilna sidt iċ-childcare centre. "Imma din ma kinitx sorpriża. L-omm kienet taf li se nwaqqafha."

L-omm kienet ilmentat magħna wkoll għaliex qaltilna li minħabba din l-istorja, it-tifla m'għandhiex fejn tibgħatha childcare u hi ma tistax tibqa' magħha l-ħin kollu għaliex taħdem u tistudja. Dwar dan aħna bagħtna lill-Ministeru tal-Edukazzjoni u kkonfermawlna li t-tifla nstabilha post ieħor fejn tista' tmur childcare.

"L-uffiċċju tal-Free Childcare Scheme kien f'kuntatt kostanti mal-omm tat-tifla u assista biex issib ċentru ġdid. Għaldaqstant nikkonfermaw li t-tifla bdiet tattendi ċentru ġdid mit-2 ta' Lulju," kienet tgħid l-email li rċevejna lura mill-Ministeru. U dan ikkonfermatu wkoll l-omm.

"Għall-kuntrarju ta' kif jistgħu jaħsbu xi nies li raw l-ewwel storja, hanwhekk mhuwiex post perikoluż u ma jiġrux dawn l-inċidenti," qaltilna sidt iċ-childcare centre b'emozzjoni kbira. "Aħna nieħdu kull miżura biex niżguraw is-saħħa u s-sigurtà tat-tfal kollha u qatt ma kelli xi ngħid mal-ġenituri l-oħra."

Aħna tkellimna ma' 15-il ġenitur ta' tfal differenti li kollha kemm huma jibagħtu lil uliedhom f'dan iċ-childcare centre, u rridu ngħidu li kellhom kummenti sbieħ dwar dan il-post.

"Dan huwa post li qed jagħmel ħafna ġid lit-tifel tiegħi. Timmaġina li niġi nħalli lill-aktar ħaġa għażiża li għandi f'ħajti f'post li mhux se jagħmillu ġid?" qaltilna omm minnhom.

Omm oħra qalet: "Inkunu għadna kantuniera bogħod u t-tifel jibda jgħajjat 'school, school!' U meta niġi għalih ma jkunx irid jitlaq, u ma jitlaqx qabel jgħannaq u jbus lit-teachers li jieħdu ħsiebu."

"Il-fatt li t-tifla tiegħi toħroġ b'daħka kbira minn hawn, għalija huwa biżżejjed biex ninduna kemm hi kuntenta," qalilna ġenitur ieħor.

Tkellimna wkoll ma' omm li għandha tifel b'diżabilità u stqarret magħna li jsib ħafna għajnuna meta jkun hemmhekk.

Omm oħra saħansitra qaltilna b'nofs ċajta: "Jien għandi problema, għax id-dar it-tifla tgħajjat il-miss flok lili!"

U omm minnhom irrakkontatilna li darba siefru u l-ajruport tilfu l-bagalja bil-ħwejjeġ kollha tat-tifla. "U hi (sidt iċ-childcare centre) mill-ewwel qaltli li għandha xi ħwejjeġ li lesta tagħtihomli sa meta tasal il-bagalja lura."

(Ir-ritratt użat f'dan l-artiklu m'għandu l-ebda konnessjoni ma din l-istorja, u l-post u t-tfal li jidhru fir-ritratt m'għandhom l-ebda relazzjoni mal-istorja. Ritratt meħud minn www.littelmunchkins.com.au)

1 comment:

  1. Casino No Deposit Bonus Codes December 2021
    Claim all casino no deposit 장원도메인 bonus codes for 2021 as well 브라 벗기 as 강원 랜드 후기 other casino offers you can claim. These are the latest no 파라오 사이트 deposit bonuses 가입시 꽁 머니 환전 from the best

    ReplyDelete