best deal

Tuesday, 25 September 2018

BIL-FILMAT: Minn issa jekk imutlek il-pet tista' tikkremah f'post apposta


Ftit tal-jiem ilu wasal Malta inċineratur ġdid tal-annimali u tqiegħed l-Island Sanctuary. L-inċineratur se jintuża biex jiġu kkremati annimali li jmutu. Għal perjodu ta’ żmien fix-xhur li għaddew, in-nies f’Malta ma kellhomx il-possibilità li jikkremaw il-pets tagħhom meta dawn imutu u l-unika għażla li kellhom kienet li jidfnuhom f’għalqa jew (jekk m’għandhomx għalqa) jarmuhom.


Din il-ħaġa kienet irrabjat ħafna nies li mitulhom il-pets, fosthom lil Erskine. Ftit xhur ilu, Erskine u l-mara tiegħu Sabrina mititlhom il-kelba, u meta saru jafu li ma setgħux jikkremawha, irnexxielhom jirranġaw biex jidfnuha fl-għalqa ta’ ħabiba tagħhom. Imma Sabrina u Erskine ma ridux li l-istorja tieqaf hemm. Ma ridux li nies oħra li m’għandhomx għalqa fejn jidfnu l-pets ikollhom imorru jarmuhom. U saru jafu li jista’ jinxtara inċineratur u jittieħed fis-santwarju tal-annimali: l-Island Sanctuary. F’dan il-post tkun tista’ tieħu l-pet li jmutlek, jikkremawh, u jagħtuk il-fdalijiet tiegħu biex iżżommhom tifkira.

L-inċineratur kienet ilha l-ħolma tal-Island Sanctuary għal dawn l-aħħar sentejn. Sylvia Zammit, minn dan is-Santwarju, qaltilna li għal diversi snin kienu joffru dan is-servizz lil kull minn talbuhulhom, imma mbagħad kellhom jieqfu.

"Fil-faqar tagħna konna noffru dan is-servizz, imma meta nbidlet il-liġi tal-emmisjonijiet kellna nieqfu." qaltilna Sylvia. "U ħallejna vojt kbir fil-qalb ta' ħafna nies bħal Erskine."

Sylvia qaltilna li l-preparamenti bdew sena u nofs ilu pero kellhom bżonn ta' permess li ma kienx faċli ġġib. Fl-aħħar l-Island Sactuary rniexxielhom isibu inċineratur jikkonforma mal-liġijiet ta' Malta u l-Unjoni Ewropea, imma peress li kien jiswa 24,000, l-NGO talbet l-għajnuna tal-pubbliku.

"Konna lħaqna ġbarna 10,000 meta b'xorti tajba Erskine sar jaf bil-proġett u offra li jagħtina l-bqija tal-flus biex nixtru l-inċineratur." qaltilna Sylvia.

U permezz tal-kumpanijja tagħhom Best Deal Properties, Erskine u l-business partner tiegħu Chris taw donazzjoni ta' 14,000 biex hekk, il-ħolma ta' dan is-santwarju setgħet ssir realta'. L-inċineratur issa qiegħed Malta u diġa qiegħed jintuża.

Chris u Erskine, id-diretturi ta' Best Deal Properties

Din l-istorja ilna diversi xhur insegwuha f’Xarabank u ftit ġimgħat ilu Erskine u Sabrina esprimew magħna l-frustrazzjoni li ħassew meta saru jafu li l-unika tislima li setgħu jagħtu lill-kelba tagħhom kienet li joħduha f’biċċerija u tiġi mormija hemm.

“Meta jkollok pet tkun trid rikordju tiegħu; jew iżżomm l-irmied tiegħu, jew għall-inqas tidfnu f’post li taf, b’mod dinjituż,” qaltilna l-familja. “Illum aħna kuntenti li din il-problema hija solvuta."

Tista' tara l-filmati tal-inċineratur il-ġdid hawn taħt:


(Ritratt tal-faċċata: www.goodhousekeeping.com)

1 comment: