best deal

Wednesday, 24 October 2018

Jekk tħobb iċċekċek u trid li ma jisimgħek ħadd, għandna soluzzjoni

Ħa nibdew minn hawn...meta ngħidu "ċċekċek," ma jfissirx iċċekċek il-borom jew il-platti. Tfisser iċċekċek! Tagħmel is-sess jiġifieri. Inħossu li rridu navżawk b'din il-ħaġa mill-bidu nett, għax jekk ma tifhimx din, mhu se tifhem xejn minn dan li ġej.


Dan li ġej se jgħin lilek li ma tridx tagħmel storbju żejjed u se jgħin lil ta' taħtek, ta' fuqek jew ta' maġenbek li tqażżu jisimgħuk kuljum iżżaqżaq is-sodda u tistabat mal-ħajt. U nħossu li minn issa għandna ngħidulek li jekk verament trid tgħix fil-paċi, in-nies tal-Best Deal Properties jistgħu jgħinuk l-aktar. B'dawn il-5 modi:1. Aperturi tal-PVC double-glazed u bl-insulation.
Biex niftehmu, il-bibien u t-twieqi kollha tal-Best Deal huma huma magħmulin bi ħġieġ oħxon double-glazed li ma jgħaddi kważi l-ebda ħoss minnu, u fil-bibien stess hemm materjali apposta li jkomplu jnaqqsu l-ħoss. Dawn iwaħħluhom man-naħa ta' quddiem tad-dar, man-naħa ta' wara u max-xaftijiet.2. Insulation fil-ħitan.
Ħafna drabi tisma' n-nies iċekċku mhux biss minn wara l-bibien, imma anke minn wara l-ħitan. U tibda tgħid: "Imma dawn x'saħħa għandhom mamma mia?! Biex anke minn ġol-ġebel qed nismagħhom!" Il-Best Deal jarmawk anke għal din l-eventwalità. Ġol-ħitan tagħhom, il-Best Deal Properties ipoġġu materjal apposta li jwaqqaf il-ħsejjes żejda milli jgħaddu minn ġol-ħajt. U jekk ma tistax tkisser il-ħajt biex tpoġġi dan il-materjal ġo fih, il-Best Deal joffrulek li jwaħħlulek gypsum boards kbar bl-istess teknoloġija fuq il-ħajt li diġà għandek.3. Insulation mal-art.
Neħħewlek il-ħsejjes mill-bibien u t-twieqi. Neħħewlek il-ħsejjes mill-ħitan. Issa jonqos biss tneħħi l-ħsejjes tat-tkaken u n-nies jimxu u jċaqalqu l-għamara fuq rasek. Dawn huma kollha ħsejjes li jgħaddu minn ġol-art tiegħek (li tiġi s-saqaf ta' taħtek). U l-Best Deal għandhom soluzzjoni biex isikktu anke dawn il-ħsejjes. Li jagħmlu hu li jinstallaw bħal tapit taħt il-madum. Dan it-tapit huwa magħmul minn materjal apposta li jixrob ħafna mill-ħsejjes u ma jħallihomx jgħaddu minn sular għall-ieħor. Dan il-materjal jinstallawh anke mat-trufijiet tad-dar tiegħek, fejn l-art tiltaqa' mal-ħitan. B'hekk, il-ħoss mill-art jew is-saqaf ma jkunx jista' jmur fil-ħitan lanqas. U biex żgur ineħħu kull ħoss, il-Best Deal qed jużaw materjal ieħor flok torba. Materjal riċiklabbli li minnu nnifsu jiblokka ħafna ħsejjes.4. Il-bibien ikunu solid.
Forsi xi darba kont qed iċċekċek fil-kamra tas-sodda u ndunajt li avolja kellek il-bieb magħluq, it-tfal kienu qed jisimgħu kollox minn wara l-bieb! X'mistħija. Waħda mir-raġunijiet għalfejn il-bibien jgħaddi ħafna ħoss minnhom huwa għaliex ikunu vojta minn ġewwa. Il-Best Deal jinstallawlek bibien solidi li jżommu l-ħoss milli jgħaddi minn ġo fihom.
5. Il-faċċata tad-dar.
Il-Best Deal jibnu l-faċċati tagħhom b'materjal oħxon li jimblokka ħafna ħoss. U allura, meta tixtri propjetà mingħandhom taf li anke jekk għadha ġebel u saqaf, diġà hija silenzjuża aktar minn postijiet oħra li nbnew b'modi tradizzjonali.Irridu nagħmluha ċara li l-ħsejjes tas-sess huma biss ftit mill-istorbju żejjed li jkollna nisimgħu kuljum fil-ħajja tagħna. Anzi, l-istorbju tas-sess mhu xejn għal ħdejn l-istorbju tal-magni u l-karozzi u l-ħornijiet li l-għajat li nisimgħu kuljum. U dan l-istorbju żejjed huwa xjentifikament ippruvat li jagħmlilna ħafna ħsara fiżika u mentali. Mhux biss itarraxna maż-żmien, imma anke jikkrealna aktar stress u jagħmilna aktar suxxettibbli għal problemi ta' saħħa mentali.

U f'dan is-sens, it-teknoloġiji tal-Best Deal Properties jipproteġuk minn kwalunkwe ħoss li jagħmillek il-ħsara, u mhux mill-ħsejjes tas-sess biss. Però aħna qbadna mas-sess, għax, għid il-verità...kieku ma kienx fuq is-sess, dan l-artiklu lanqas kont taqrah!

Jekk trid issir taf aktar dwar x'joffru Erskine, Chris u t-tim tagħhom ta' Best Deal Properties, agħfas hawn biex tidħol fuq il-paġna ta' Facebook page tagħhom u ikkuntattjahom illum.

No comments:

Post a Comment